Monique Froment

  • Leeftijd: 73 jaar
  • Weduwe van Stan Philips
  • Woont in Wemmel sinds 1972
  • Werk: Gewezen lerares wiskunde, economie en scheikunde
  • Actief in de Wemmelse politiek sinds 1976
  • Politieke ervaring: Gemeenteraadslid sinds 2013
  • Engagementen: Vrijwilliger bij palliatief dagcentrum Topaz, coördinator Vlaams Feest en medewerker seniorenfeest Nederlandse Culturele Raad Wemmel, lid van verschillende verenigingen

 Voor een sociaal en proper Wemmel 

Als gewezen lerares economie blijf ik ijveren voor gezonde gemeentelijke financiën. De afgelopen 6 jaar daalde onze gemeenteschuld met ongeveer 10 miljoen euro. Als we zo verder doen, bedraagt onze schuld tegen 2020 minder dan 1.000 euro per inwoner. Een streefdoel dat erna nog beter moet kunnen. Mijn doel: ervoor zorgen dat we onze jeugd later zo min mogelijk belasten.

Persoonlijk blijf ik streven voor propere straten, en besteed ik speciale aandacht aan de omgeving van de Panoramawijk en de Romeinse Steenweg. Ik tracht ook aanwezig te zijn bij elke gemeentelijke opruimactie, samen met Natuurpunt. Daarnaast blijf ik me actief verzetten tegen megalomane ideeën vanuit Brussel die nadelige gevolgen hebben voor Wemmel op het gebied van milieu, mobiliteit en veiligheid.

In LB Wemmel zie ik een sterk, divers team om Wemmel ook de komende 6 jaar te leiden. Ik ondersteun het programma dat enerzijds verder bouwt op de projecten die de voorbije legislatuur zijn opgestart en dat anderzijds wil werken aan een sterke verbetering van beleidsthema’s die te weinig aandacht kregen.