Monique Froment

Gemeenteraadslid

Lid gemeenteraadscommissie financiën en meerjarenplanning

Lid politieraad AMOW

e-mail: monique.froment@wemmel.be

GSM: 0477/19.71.84