Veerle Haemers

  • Leeftijd: 42 jaar
  • Mama van Boris (15), Thor (14), Igor (12), Nore (9) en Storm (5)
  • Woont in Wemmel sinds 1991
  • Studies: Criminologische Wetenschappen en Rechten
  • Werk: Diensthoofd Burgerzaken gemeente Grimbergen
  • Politieke ervaring: Gemeenteraadslid sinds 2013
  • Engagementen: Ouder- en schoolraad Sint-Jozefsschool, oudercomité scouts Egmont-Orion Wemmel, medeorganisator Kids Run & Fun tijdens het jaarmarktweekend

Wemmel on my mind

Onze ploeg heeft de laatste zes jaar heel wat in beweging gezet in onze gemeente. Verscheidene nieuwe initiatieven zagen het daglicht en we maakten werk van dossiers die al jaren op tafel lagen (bv. vernieuwde kerkomgeving en uitbreiding gemeenteschool).

Als mama van 5 kinderen ben ik vooral begaan met het welzijn van kinderen en jongeren. Door jongeren meer inspraak te geven, kunnen we samen werk maken van een breed gedragen sport- en vrijetijdsbeleid dat inspeelt op de noden die er zijn. Ook in de beleidsdomeinen onderwijs, welzijn en mobiliteit moeten we blijven nadenken over maatregelen die onze levenskwaliteit verhogen. Denk maar aan een degelijk inschrijvingssysteem voor de Wemmelse scholen, voldoende opvangmogelijkheden, veilige fiets- en voetpaden, een ruim aanbod aan culturele activiteiten en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Als diensthoofd burgerzaken in Grimbergen ken ik de werking van een gemeente van binnenuit. Kennis die ik ook wil gebruiken om onze gemeentediensten te ondersteunen.