Marc Joseph

  • Naam: Marc Joseph
  • Leeftijd: 62 jaar
  • Partner van Mia De Turck
  • Papa van Dries (31)
  • Woont in Wemmel sinds 1963
  • Studies: Techniek
  • Werk: Bio-technicus in UZ Brussel
  • Actief in Wemmelse politiek sinds 2013
  • Politieke ervaring: Al decennialang politiek bewust, voorzitter N-VA Wemmel, OCMW-raadslid sinds 2013
  • Engagementen: Voorzitter Pasar-Bruisend Wemmel, lid Davidsfonds, stichter fotoclub De Korrel, gewezen Chiroleider

Een veilige thuis in een sociaal Wemmel

Als OCMW-raadslid ijver ik sinds 2013 voor een gezond, rechtvaardig maar streng OCMW-beleid. Zacht voor de meest kwetsbaren, streng voor diegenen die deze solidariteit willen misbruiken.

Uit ervaring weet ik dat sociaal en cultureel engagement het beste middel is tegen een verzurende maatschappij. De kennis van het Nederlands is hierbij een belangrijke troef voor een geslaagde sociale en culturele integratie van nieuwe inwoners in Wemmel.