Realisaties

In 2013 trad onze lijst toe tot de meerderheid. Ambitieus en met veel goesting begonnen we er aan samen met onze burgemeester Walter Vansteenkiste en OCMW-voorzitter Armand Hermans. Ging alles van een leien dakje? Zeker niet. Hebben we veel gerealiseerd of in gang gezet? Zeker wel. Onderaan deze pagina vindt u de folderversie terug.

GEMEENTERAAD

Enkele realisaties

 • Daling van de gemeenteschuld met ongeveer 10 miljoen euro. Door slim gebruik te maken van alle mogelijke subsidies konden we ondanks de besparingen ook investeren in vele projecten zoals bv. de nieuwbouw en uitbreiding van de gemeenteschool (NL + FR) en de vernieuwde kerkomgeving.
 • Plan rond extra waterbuffering uitgevoerd om overstromingsrisico tot een minimum te beperken.
 • Nieuw kunstgrasveld aan het voetbalstadion
 • Gemeentelijke jeugd- en sportraad geïnstalleerd
 • Heraanleg Rassel met een nieuw wegdek, voet- en fietspad, heraanleg Remeker (inclusief riolering), nieuwe voetpaden in Brabants Dal, Molstraat, Guyotlaan, Steenweg op Brussel (tussen de Folletlaan en de De Limburg Stirumlaan), G. Van Campenhoutstraat, Steenweg op Merchtem (tussen Rassel en Windberg), Maalbeeklaan …
 • Succesvol verzet tegen de komst van Parking C en het Eurostadion, wat een enorme parkeerdruk, nog meer files en extra waterdruk in onze gemeente zou hebben teweeggebracht.
 • Nieuwe gemeentelijke website/huisstijl en een vernieuwde Wemmel Info die nu maandelijks in de bus valt, zodat we beter kunnen inspelen op de actualiteit
 • Vernieuwd recyclagepark met o.a. gratis afleveren van plastiek
 • Meer logistieke en/of financiële ondersteuning aan initiatieven die Wemmelaars samenbrengen (bv. buurtfeesten, WK voetbal op groot scherm, GP Wemmel), en extra activiteiten voor gezinnen (bv. buitenspeeldag, autoloze zondag, springkastelenfestival …)
 • Communautaire rust dankzij een correcte toepassing van de faciliteitenwetgeving (wat wij zeer belangrijk vinden!)

Lopende dossiers

 • Bouw van een nieuwe, moderne bibliotheek aan het domein van de Residentie Geurts als onderdeel van de nieuwe Welzijnscampus. In dit gebouw worden alle OCMW-diensten, de dienst Vrije Tijd en Welzijn van de gemeente, het Lokaal Dienstencentrum en de nieuwe bibliotheek ondergebracht. Ook het Huis van het Kind (Kind&Gezin) krijgt een nieuw, kindvriendelijk onderkomen op het domein. (ontwerp plannen goedgekeurd)
 • Inzetten op mobiele commissariaten (= hoogtechnologisch uitgeruste combi’s) voor het versterken van de politiewerking in de wijken en de straten (voorzien in de begroting 2019 van onze politiezone AMOW, op vraag van Wemmel)
 • Renovatie sporthal om te voldoen aan de huidige normen van hygiëne en privacy.
 • Heraanleg (inclusief rioleringswerken) Van Elewijckstraat. (start in 2019: eindelijk!)
 • Heraanleg van de De Limburg Stirumlaan met scheiding van de riolering en herinrichting van de rijbaan inclusief fietspad en stoepen. (voorontwerp goedgekeurd, wachten op toekenning subsidies)
 • Vernieuwing fiets- en voetpaden in de Fr. Robbrechtstraat. (werken reeds gepland)
 • Heraanleg van de (fase 1 momenteel in uitvoering)
 • Verdere vernieuwing van de appartementen in de Residentie Geurts, met oog voor een goede toegankelijkheid en energiezuinige maatregelen
 • Herbekijken gebruik gemeentelijke gebouwen. Studie lopende over de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis (Kasteel), het samenbrengen van de technische diensten op de site van het recyclagepark …
 • Plaatsen van LED-verlichting in 700 lantaarnpalen. Jaarlijkse besparing voor de gemeente: 90.000 euro.
 • Heraanleg park achter het gemeentehuis (start nog in 2018)

OCMW

Enkele realisaties

 • Ondanks het feit dat er deze legislatuur minder centen voorhanden waren (een beslissing van het vorige bestuur), hebben we de dienstverlening verder uitgebouwd. Om de uitgaven te compenseren gingen we op zoek naar subsidies en werkten we samen met lokale organisaties als o.a. Warm Wemmel en particulieren die initiatieven opstarten om Wemmelaars in nood te helpen.
 • De werking van de Residentie Geurts is geïntegreerd in de werking van het OCMW. Een grote besparing! Een voorbeeld is de centralisatie van alle gemeentelijke keukens tot één centrale keuken die warme maaltijden aan huis en aan de scholen leveren.
 • Van alle 174 appartementen (Residentie Geurts) hebben we het buitenschrijnwerk vernieuwd. 54 appartementen zijn volledig gerenoveerd met energievriendelijke beglazing en een betere toegang tot de terrassen.
 • Het Lokaal Dienstencentrum is nu erkend door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en krijgt daardoor jaarlijks een subsidie voor haar werking. Zo kunnen we nu nog meer doen voor de gebruikers.
 • Tegen eind 2018 verhuren we 25 wooneenheden via het sociaal verhuurkantoor. Zes jaar geleden bengelden we onderaan de lijst wat het aantal woningen betrof.
 • Wemmel ontving een subsidie om in te zetten op integratie. Het gaat hierbij bv. over de begeleiding en opvolging van vluchtelingen inzake huisvesting, werk, onze taal leren … Veel van onze ideeën overgenomen door andere faciliteitengemeenten.
 • Om de kinderarmoede in de gemeente te bestrijden ondersteunen en organiseren we allerhande initiatieven. Bv. huiswerkbegeleiding, tussenkomst in deelname aan speelplein/kampen, taallessen …
 • Via de organisatie van een tweejaarlijkse jobbeurs helpen we werklozen opnieuw aan een job.
 • Om zelfstandigen in nood te ondersteunen, gingen we samenwerken met Dyzo vzw.
 • De herinrichting van het park aan Residentie Geurts als ontmoetingsplaats voor jong en oud. Wat? Outdoor bewegingstoestellen om iedereen meer te laten bewegen, nieuwe zitbanken, een solarbench waar smartphones en laptops kunnen opgeladen worden …