Wies Herpol

Wies Herpol

Voorzitter fractie LB Wemmel gemeenteraad

Voorzitter gemeenteraadscommissie inter- en intragemeentelijke samenwerking

Lid gemeenteraadscommissie financiën en meerjarenplanning

Lid gemeenteraadscommissie tucht

Lid politieraad AMOW

e-mail: wies.herpol@wemmel.be

GSM: 0477/89.95.24