Mireille Van Acker – Verbelen

Gemeenteraadslid

Voorzitter gemeenteraadscommissie financiën en meerjarenplanning

Lid gemeenteraadscommissie inter- en intragemeentelijke samenwerking

e-mail: mireille.vanacker@wemmel.be

GSM: 0495 51 63 79