Mireille Van Acker – Verbelen

  • Leeftijd: 49 jaar
  • Partner van Pascal Verbelen
  • Mama van Victoria (12)
  • Woont in Wemmel sinds 2003
  • Studies: Graduaat Verzekeringen & Boekhouden
  • Werk: Boekhoudster in de openbare sector
  • Nieuw in de Wemmelse politiek
  • Engagementen: Voorzitster Run4Fun Wemmel, ondervoorzitster vzw Middenstand Wemmel, gewezen lid en helpende hand Ouderraad Mater Dei en Gezinsbond

Amazing Wemmel!

Als lid van dieren- en natuurverenigingen zet ik mij graag in voor dierenrechten en de bescherming van de natuur. Maar ik koester ook de ambitie om mee te bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Op sociaal gebied voel ik mij nauw betrokken bij het lot van kinderen en senioren in armoede, de positie van alleenstaanden en het statuut van vrouwen binnen de maatschappij. Meer politietoezicht op straat lijkt mij een must in het streven naar een propere, veilige gemeente. Financieel ijver ik dan weer voor een optimale benutting van uw belastinggeld, met daarbij de nadruk op lokale middenstand en een rationeel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.