Erwin Ollivier

  • Leeftijd: 56 jaar
  • Partner van Sabine Servotte
  • Papa van Robin (24), Britt (22)
  • Woont in Wemmel sinds 2009
  • Studies: Licentiaat Germaanse filologie (KUL) , Marketing Management (EHSAL), Crisis & Change Management (UAMS)
  • Werk: General Manager Athlon Car Lease (200 medewerkers). Verkozen tot Corporate Gender Equality Ambassador 2016 door JUMP.
  • Nieuw in de Wemmelse politiek, maar vele jaren bestuurservaring
  • Engagementen: Voorzitter Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant (2014-2018), bestuurder Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant (sinds 2008), bestuurder Innovatiecentrum Vlaams-Brabant (2010-2018), bestuurder/stichtend lid ‘Global Apprenticeship Network Belgium’ (sinds 2018). Al deze mandaten zijn onbezoldigd. Daarnaast was ik kernlid van de actiegroep ‘Jagersweg’ die succesvol gevochten heeft om onze Wemmelse kouter bouwvrij te houden. Hiervoor verzamelden we 1.500 Wemmelse handtekeningen.

Zuurstof voor Wemmel

Ik wil me inzetten voor:
– Meer groen, ook in de bebouwde kom. Beschermen van onze open ruimte en groene zones
Aanpakken van mobiliteitsproblemen en sluipverkeer met aandacht voor de fiets en de aansluiting op het metronet
– Het samen (be)leven in Wemmel op wijkniveau verder uitbouwen
– De economische activiteiten in Wemmel toespitsen op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Facebook: Erwin4Wemmel