Armand Hermans

  • Naam:  Armand Hermans
  • Leeftijd:  61 jaar
  • Partner van Mariette
  • Papa van 3 volwassen kinderen
  • Woont in Wemmel sinds 1992, werkzaam in en rond Wemmel sinds 1979
  • Studies:  Ik leer nog elke dag bij
  • Werk: Financieel directeur Emmaüs vzw, sector ouderenzorg
  • Actief in de Wemmelse politiek sinds 2012
  • Politieke ervaring: OCMW-voorzitter in Wemmel sinds 2013
  • Engagementen:  Voorzitter mutualiteit St-Michielsbond, bestuurder Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde

Werken voor Welzijn, van wieg tot wandelstok

Na bijna 25 jaar werkervaring in de banksector belandde ik 15 jaar geleden beroepshalve in de sociale- en gezondheidssector. Dat ik 6 jaar geleden verkozen werd tot OCMW-voorzitter was een droom, die ik ook de komende 6 jaar met evenveel engagement wil verder zetten. Mijn grondige kennis van het sociale landschap en oog voor een degelijk financieel beheer stel ik graag ten dienste van het Wemmelse OCMW.

Onze OCMW-lijst is samengesteld uit een gezonde mix van leeftijden, visies, opleidingen, al dan niet beroepsactief in de welzijns- en gezondheidssector. Verder werken aan een kwaliteitsvolle Wemmelse samenleving waar we via een goed onderbouwd sociaal beleid de zorg voor en het welzijn van Wemmelaars centraal stellen, is ons doel.

De volgende jaren participeren we intensief aan de werking van de eerstelijnszorgzone om zorgbehoevende Wemmelaars zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarnaast staat de uitbouw van de Welzijnscampus aan de Residentie centraal. Na de bouw ervan vindt u hier één aanspreekpunt voor alle lokale welzijnsdiensten: eenvoudig en efficiënt. De inkanteling van de diensten van het OCMW in de gemeentelijke werking is al uitgetekend en staat gepland voor 2019. Wij zijn er klaar voor!