Walter Vansteenkiste

  • Leeftijd: 57
  • Gehuwd met Els Van Lierde
  • Papa van Ines (30), Christiaan (28), Anna (20) en Astrid (17)
  • Opa van Balthazar (1) en Billie (1)
  • Woont in Wemmel sinds 1961
  • Studies: Bachelor Sociale verpleegkunde
  • Werk: Voltijds burgemeester van Wemmel
  • Actief in de Wemmelse politiek sinds 2007
  • Politieke ervaring: Gemeenteraadslid (2007-2012), burgemeester sinds 2013
  • Engagement: Als burgemeester sta ik op en ga ik slapen met Wemmel. Omdat deze gemeente mijn thuis is. Ik leef en beleef Wemmel elke dag, in al zijn facetten. Mijn werk is mijn leven, mijn levenswerk.

Open, sociaal en besluitvaardig

Besturen op maat van burger en gemeenschap mag dan wel een oud credo zijn, het blijft niettemin actueel en waardevol. Het staat immers borg voor een evenwichtig beleid dat nieuwe uitdagingen aanpakt zonder de eigenheid en specificiteit van onze Wemmelse samenleving uit het oog te verliezen.

Als LB Wemmel staan we met beide voeten in de Wemmelse realiteit, met aandacht voor onze specifieke ligging naast de grootstad Brussel. De gemeentelijke, regionale en nationale regels en wetten zijn onze leidraad. Ze weerspiegelen waar onze lijst voor gaat en staat.

We wensen de komende legislatuur het positieve beleid van de voorbije jaren voort te zetten met prioriteit voor de kernbegrippen van een efficiënt en degelijk bestuur: realisme, haalbaarheid, wettelijkheid en vooral menselijkheid. Onmisbaar als je open, sociaal en besluitvaardig wil besturen.

Als uittredend én kandidaat burgemeester ben ik erg gemotiveerd om opnieuw regisseur te worden van een bestuursploeg die duidelijk weet wat ze wil en die alle eigenschappen in zich draagt om de komende zes jaar een ambitieus beleidsplan uit te voeren. Niet verdeeld maar verenigd, en met als gezamenlijk doel: alle Wemmelaars maximaal ten dienste staan.