Louis Waxweiler

  • Naam: Louis Waxweiler
  • Leeftijd: 67 jaar
  • Partner van Dina Van Maele
  • Woont in Wemmel sinds 1950
  • Werk: Gewezen postbode (1969-1983) en controleur tot aan mijn pensioen in 2008.
  • Politieke ervaring: 26 jaar OCMW-raadslid
  • Engagement: Actief in Open Vld Wemmel. Voormalig jeugdscheidsrechter bij de Belgische Voetbalbond.

Voor de Wemmelaars!

Ik ben hier niet geboren, maar hou van het Wemmel waar ik intussen al een eeuwigheid woon, en waar ik sinds jaren OCMW-raadslid ben. Ik ken de gemeente bovendien als mijn broekzak, omdat ik hier jaren als postbode heb gewerkt.

Ik wil er voor zorgen dat de OCMW-diensten verder worden uitgebreid, zonder beloftes te maken die niet realiseerbaar zijn. Zorgbehoevenden, kansarmen, nieuwkomers,  ouderen of mensen met een beperking op een menselijke manier ondersteunen, is mijn doel.

Ik maak sinds jaren deel uit van de Open Vld-fractie, en wil er ook na 14 oktober voor zorgen dat de gemeente en het OCMW goed worden bestuurd.