Jacqueline Moreau

  • Naam: Jacqueline Moreau
  • Leeftijd: 59 jaar
  • Partner van Frederik Vanden Bossche
  • Mama van Nico (40)
  • Woont in Wemmel sinds haar geboorte in 1959
  • Werk: Bediende
  • Actief in de Wemmelse politiek sinds 2006
  • Politieke ervaring: Gemeenteraadslid sinds 2007
  • Engagementen: Voorzitster Senioren Wemmel

Iedereen telt mee

Ik wil me inzetten voor mensen die het nodig hebben. Ik hou van het sociaal contact met mensen. Ik kom graag onder de mensen en ben blij als ik anderen kan helpen. Ik ben fier huidig voorzitster te mogen zijn van de vereniging ‘Senioren Wemmel’ dat mensen samenbrengt  tijdens ontspannings- en kaartnamiddagen en boeiende bezoeken en uitstappen organiseert. Nuttige ervaring die ik ook graag ten dienste wil stellen van het Lokaal Dienstencentrum.