Marc De Groote

  • Leeftijd: 50 jaar
  • Partner van Kathleen Bosman
  • Papa van Viktor (16)
  • Woont in Wemmel sinds 1970, en sinds 2001 in Bouchout
  • Studies: Burgerlijk Ingenieur
  • Werk: Consultant bij BASF
  • Actief in Wemmelse politiek sinds 12 jaar
  • Politieke ervaring: Gemeenteraadslid sinds maart 2017
  • Engagement: Penningmeester BTC vzw (Brusselse Tennis Club)

 

Een duurzaam bestuur in een veilige omgeving, daar ga ik voor

Ik wil me inzetten voor:

veiligheid (een zichtbare politie door o.a. in te zetten op mobiele commissariaten, een evaluatie, modernisering en optimalisatie van camera’s in samenwerking met de provincie en de regio)

invoering hernieuwbare energiebronnen ter bevordering van de levenskwaliteit van onze burgers (zie mijn recente motie, goedgekeurd door de gemeenteraad)

mobiliteit (door een nauwgezette opvolging van de verbreding van de Ring, rekening houdende met de effecten ervan op onze eigen gemeentelijke mobiliteit)

een propere gemeente

– Een grondige evaluatie van het gemeentelijk belastingbeleid. De burger moet niet meer belast worden dan nodig.