Lijst WEMMEL heeft een sterk en divers team. Met de nodige achtergrondkennis en ervaring bouwen we samen met u aan een leefbare groene gemeente, waarin jong en oud met respect voor elkaar kan wonen, leven en werken. Dagelijks streeft ons bestuur het recht op een menswaardig bestaan voor alle Wemmelaars na. Met een warm hart op de juiste plaats werkt Lijst WEMMEL dankzij uw steun hieraan verder. Voor iedereen die het écht nodig heeft.

Liste W.E.M.M.E.L. présente une équipe forte et diversifiée. Avec l’expérience et le savoir-faire nécessaire, nos délégués et sympathisants pourront construire avec vous, tous ensembles, une commune verte et agréable. Vivre, habiter et travailler dans sa commune, tout en gardant le respect de l’autre est un des objectifs de Liste W.E.M.M.E.L.

List W.E.M.M.E.L. presents a strong and diverse team. With the necessary knowhow and experience our representatives and sympathizers build, with your support, a pleasant and green municipality, where young and old can live and work with respect for each other.

Fracties bereiken akkoord

De groep Onafhankelijken, Open VLD, N-VA en GROEN hebben een akkoord bereikt over de lijstvorming van de lijst WEMMEL .Lijsttrekker is burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL). “Het akkoord is enorm belangrijk, want zonder zo’n overeenkomst, kunnen we ook niet verder werken aan de verdere invulling van de lijst”, zegt hij. “Elke fractie of groep weet nu hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn. Die worden nu verder ingevuld. We gaan ook verruimen. Zo zal schepen Vincent Jonckheere, die als onafhankelijke zetelt (voordien LB), onze lijst versterken. Wat de OCMW-raadsverkiezingen betreft, zal OCMW-voorzitter Armand Hermans (onafhankelijk) de lijst trekken.”

Bron: Het Nieuwsblad 5-5-2018