Lijst WEMMEL heeft een sterk en divers team. Met de nodige achtergrondkennis en ervaring bouwen we samen met u aan een leefbare groene gemeente, waarin jong en oud met respect voor elkaar kan wonen, leven en werken. Dagelijks streeft ons bestuur het recht op een menswaardig bestaan voor alle Wemmelaars na. Met een warm hart op de juiste plaats werkt Lijst WEMMEL dankzij uw steun hieraan verder. Voor iedereen die het écht nodig heeft.

Liste W.E.M.M.E.L. présente une équipe forte et diversifiée. Avec l’expérience et le savoir-faire nécessaire, nos délégués et sympathisants pourront construire avec vous, tous ensembles, une commune verte et agréable. Vivre, habiter et travailler dans sa commune, tout en gardant le respect de l’autre est un des objectifs de Liste W.E.M.M.E.L.

List W.E.M.M.E.L. presents a strong and diverse team. With the necessary knowhow and experience our representatives and sympathizers build, with your support, a pleasant and green municipality, where young and old can live and work with respect for each other.

Verslag gemeenteraad 17 december 2015

Meestal staat de laatste gemeenteraad van elk jaar grotendeels in het teken van de financiën. Dat was ook zo eind 2015 met onder andere de begroting voor 2016 die zonder tegenstem werd goedgekeurd. Lees verder