Wemmel heeft eindelijk burgemeester

Uit Het Laatste Nieuws, van 25 april 2013

Meer dan zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft ook faciliteitengemeente Wemmel eindelijk een burgemeester. Vijftien van de 25 raadsleden ondertekenden de voordracht van waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L) als burgemeester.

Zoals decretaal voorgeschreven in faciliteitengemeenten werd de voordracht vanavond bevestigd door een geheime stemming in de gemeenteraad. De voordracht kreeg de steun van zeventien raadsleden, vijf stemden tegen, twee onthielden zich en een stemde ongeldig.

De kiezer zorgde na de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Wemmel voor een ingewikkelde situatie. De Vlaamse eenheidslijst WEMMEL en de overwegend Franstalige Lijst van de Burgemeester (LVB) haalden elk 12 zetels. De resterende zetel werd behaald door een FDF-verkozene op een UF-lijst.

Dissidentie
Uittredend burgemeester Chris Andries (LVB) eiste meteen het burgemeesterschap op, omdat hij het grootste aantal stemmen haalde, maar kreeg te maken met dissidentie in de eigen lijst. Begin januari werd Vansteenkiste aangesteld als waarnemend burgemeester en nu werd hij voorgedragen als volwaardig burgemeester door de twaalf verkozenen van de eigen lijst en drie LVB’ers.

De twee grote fracties bereikten inmiddels ook een akkoord over een bestuursakkoord en de verdeling van de mandaten, en zetelen ook samen in het schepencollege, omdat in faciliteitengemeenten schepenen rechtstreeks verkozen zijn.

Reacties
In een korte tussenkomst na de stemming stelde Vansteenkiste dat dit het sluitstuk is van vijf maanden onderhandelen en het bewijs van het wederzijds vertrouwen dat stilaan gegroeid is tussen de betrokken raadsleden. Hij dankte allen voor het feit dat tijdens deze gesprekken steeds het belang van Wemmel vooropstond.

Uittredend burgemeester Chris Andries betreurt dat niet de persoon met het grootste aantal voorkeurstemmen burgemeester geworden is, maar bestempelt het bestuursakkoord als een goed akkoord dat hij ten volle onderschrijft en dat de toekomst van Wemmel waarborgt.