Voorstelling LB Wemmel

Op zaterdag 23 juni werd ‘LB Wemmel’ voorgesteld in koffiebar KET. We zijn een diverse lijst met onafhankelijke en partijgebonden kandidaten die zich verzamelen rond burgemeester Walter Vansteenkiste en OCMW-voorzitter Armand Hermans. Zowel ervaringsdeskundigen als nieuwe gezichten staan klaar om verder te bouwen aan de toekomst van onze gemeente Wemmel!

Wat werd verteld tijdens het persmoment van LB Wemmel? U leest het hieronder verder.

Welkom
door Raf De Visscher, voorzitter LB Wemmel

Acht jaar geleden startte ik samen met de huidige burgemeester Walter Vansteenkiste een nieuw politiek project voor Wemmel. Gesteund door gewezen burgemeester Marcel Van Langenhove is daaruit later onze Lijst Wemmel geboren: een lijst van Wemmelaars, voor Wemmelaars, bestaande uit een diverse groep van onafhankelijke en partijgebonden kandidaten. Onze gemeente laten ontwaken uit haar slaapmodus én met visie besturen was ons doel.

In 2013 traden we toe tot de meerderheid: het moment om onze plannen in de praktijk om te zetten. Ambitieus en met veel goesting begonnen we er samen met het Lijst Wemmel-team aan. Nu, 6 jaar later, kunnen we zeggen dat we nog altijd een hechte groep zijn. Iedereen die vorige verkiezing opkwam voor onze Lijst Wemmel en die zich wil blijven engageren, kiest ook vandaag weer voor ons verhaal. Ook schepen Vincent Jonckheere en schepen Christine Lemmens, waar we samen de meerderheid mee vormden, maken nu bewust die keuze om bij ons aan te sluiten. Het bewijs dat iedereen zich thuis voelt in onze lijst. En daar ben ik als voorzitter heel trots op. Daarom … bedankt aan iedereen voor het vertrouwen.

Marcel Van Langenhove & Jeannine Huygens nemen afscheid van de politiek
door burgemeester Walter Vansteenkiste

Jeanine en Marcel huwden in Wemmel in1966 en bleven er meteen wonen. Samen baatten zij een kruidenierszaak uit; Jeaninne had reeds in 1964 de zaak opgestart. Vanaf 1961 bouwde Marcel een prachtige internationale carrière uit als scheidsrechter. In 1974 floot Marcel zijn eerste wedstrijd op Belgisch topniveau en vanaf 1976 op internationaal niveau. De laatste match floot Marcel in 1991.Tot 8 keer toe werd hij door de spelers verkozen als beste scheidsrechter 1e Nationale.

Bij de verkiezingen van 1988 werd Marcel in een klap verkozen als schepen. Sindsdien verdween hij nooit meer uit het college. Tussen 2000 en 2009 droeg hij de burgemeesterssjerp.

In 2012 mocht de Lijst Wemmel Marcel én Jeannine verwelkomen met het gekende schitterende resultaat. Als lijstduwer kreeg Marcel het hoogst aantal voorkeursstemmen. Desondanks gaf hij zijn onvoorwaardelijk akkoord voor de aanstelling van huidig burgemeester Vansteenkiste, die hij tot op de dag van vandaag met raad en daad bijstaat. Ook echtgenote Jeanine Huygens werd in 2012 vanuit het niets onmiddellijk rechtstreeks verkozen als OCMW-raadslid en lid van het vast bureau.

Het koppel ‘Van Langenhove- Huygens’ wordt vooral gekenmerkt door zachte maar desalniettemin goed overwogen en gedecideerde aanpak waar menselijkheid en respect primeren. Hoge woorden en straffe taal zijn niet aan hen besteed. Hun kennis van en liefde voor de gemeente is haast legendarisch. Naast uiteraard, de liefde voor het leven en voor mekaar .

Hoewel we  tot vandaag fier en dankbaar zijn dat ze zich beiden bij ons hebben aangesloten en we hun beslissing met even groot respect aanvaarden en begrijpen, is het toch met spijt – er is geen ander woord voor- dat we hen vandaag in de bloemetjes zetten.


Lijst Wemmel wordt Lijst Burgemeester Wemmel

door burgemeester Walter Vansteenkiste, lijsttrekker gemeenteraad LB Wemmel

Vandaag evolueert Lijst Wemmel logischerwijs naar Lijst Burgemeester Wemmel. Als groep zijn we intussen verruimd en sterker geworden. Onze lijst is een staalkaart van onze bevolking. Over de gemeente- en OCMW-lijst verspreid worden 15 huidig verkozenen aangevuld met sterke nieuwkomers. Ieder met zijn eigenheid en achtergrond, maar allemaal verenigd in dezelfde overtuiging  dat de aanpak en het beleid van de vorige zes jaar een vervolg verdienen.

Daarmee duiden we meteen ook dat we resoluut gaan en staan voor een modern beleid met kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger als hoogste doel. Onze neuzen wijzen in één en dezelfde richting: vooruit!

Dit pakken we aan door volop in te zetten op:

  • Een nieuwe legislatuur in de meerderheid, om zo te kunnen verder bouwen op de fundamenten die we de afgelopen zes jaar gelegd hebben.
  • Een sterk, deskundig en ervaren college van burgemeester en schepenen.
  • Een beleid dat verder bouwt op de grondvesten van het huidige en dat oog heeft voor vernieuwing en bijsturing waar nodig.
  • De algemene thema’s die ook om intergemeentelijke aanpak vragen, zoals veiligheid, mobiliteit, milieu, onderwijs, sport. Met daarnaast aandacht voor thema’s die een meer specifieke aanpak vragen, zoals woon- en levenskwaliteit, jeugd, cultuur, lokale economie en tewerkstelling, ruimtelijke ordening en groene/open ruimte, gemeentelijke infrastructuur …
  • De ondersteuning van initiatieven die onze inwoners samenbrengen, zoals o.a. de buurtfeesten. We willen Wemmelaars verenigen in Wemmel.
  • Een beleid waar taal geen issue Het gezamenlijke doel verenigt ons.

 

Omringd door een sterke OCMW-ploeg
door Armand Hermans, OCMW-voorzitter en lijsttrekker OCMW-lijst LB Wemmel

Wemmel is een van de weinige gemeenten waar een afzonderlijke kieslijst voor het OCMW moet worden samengesteld, en waar dus aparte OCMW-verkiezingen plaatsvinden. Ook nu overal in Vlaanderen de OCMW’s integreren in de gemeentes, zal deze verkiezingsprocedure bij ons niet wijzigen. Als LB Wemmel ijveren we echter voor een faciliteitentoets, zodat regelgevingen die van toepassing zijn in Vlaanderen ook toegepast kunnen worden in onze gemeente.

Ook op inhoudelijk vlak staan ons uitdagingen te wachten. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Meise, Kapelle-Op-Den-Bos, Londerzeel en Grimbergen in het kader van de eerstelijnszorgzone. Het is onze nieuwe taak om daarin de regie te nemen en er vooral mee voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Uit een bevraging bij 80-plussers is trouwens gebleken dat de noden verschillen. Als je de reacties uit Bouchout, Sint-Servaas en Sint-Engelbertus vergelijkt, kom je tot drie andere uitkomsten. Wemmel is misschien niet groot, maar wel heel verscheiden.

Vanuit het OCMW en de OCMW-raad willen we daarnaast verder werken aan een kwaliteitsvolle Wemmelse samenleving waar we via een goed onderbouwd sociaal beleid (onder meer vanuit de sociale campus) zorg voor en welzijn van iedere burger centraal stellen. Om dat beleid mee vorm te geven, heb je niet alleen geëngageerde medewerkers en waardevolle vrijwilligers, maar ook een sterke OCMW-raad nodig.

Zelf kijk ik als onafhankelijk kandidaat met veel ambitie en zin uit naar een nieuwe ambtstermijn. Maar ik ben niets zonder een sterke ploeg die me omringd. En die hebben we gevonden. De OCMW-lijst van LB Wemmel presenteert een gezonde mix van leeftijden en visies, we zijn er helemaal klaar voor.

Geef LB Wemmel uw stem, voor de gemeente én het OCMW. Het is immers belangrijk om zowel in de gemeente- als de OCMW-raad eenzelfde meerderheid te hebben. Eensgezindheid leidt tot vooruitgang. Verdeeldheid tot onbestuurbaarheid.


Meer informatie nodig?
Burgemeester Walter Vansteenkiste, lijsttrekker gemeenteraad – LB Wemmel: 0476 32 31 24, walter.vansteenkiste@wemmel.be
OCMW-voorzitter Armand Hermans, lijsttrekker OCMW – LB Wemmel: 0498 90 48 03, armand.hermans@wemmel.be
Raf De Visscher, voorzitter LB Wemmel, 0474 98 09 79, raf.devisscher@gmail.com