Parochie Sint-Servaas plant groot feest

parochie sint-servaas350 jaar parochie Sint-Servaas, 265 jaar orgel, 170 jaar kerk in huidige vorm, 25 jaar chirolokalen en 25 jaar restauratie van de kerk. Dat zijn redenen genoeg om er in de parochie een groot feest van te maken in de week van 12 tot 19 mei. Ook onze OCMW-voorzitter Armand Hermans (W.E.M.M.E.L) werkt als vrijwilliger mee aan dit initiatief.

‘Voor al die opmerkelijke verjaardagen binnen de parochie Sint-Servaas mochten we wel iets organiseren’, zeggen Armand Hermans, Frans Bockstael, Johan Timperman en Constant De Vocht die zich verenigden in een werkgroep om één en ander op poten te zetten.

‘We brainstormen in feite al dik twee jaar over 350 jaar parochie Sint-Servaas’, legt Frans Bockstael uit. ‘Het project moest dus een feest zijn, gebaseerd op de herdenking van de geschiedenis, op cultuur en op levenswaarden van onze parochie. Het feest moet terug wat schwung brengen in de parochie en de parochiegemeenschap. We willen zo breed mogelijk gaan. Daarom hebben we bij het project naast de Muziekacademie, de Sint-Jozefsschool, de chiro, de Wemmelse Fanfare ook mensen betrokken die in de parochie actief zijn.’

‘Het is de bedoeling dat de vrijwilligers kunnen meegenieten van het feest en dat zij niet opnieuw voor alles moeten instaan. We weten wel dat het aantal kerkbezoekers afneemt en dat er op termijn grotere parochie-entiteiten komen. Het is een evolutie die we niet kunnen tegenhouden. Daarom is de kerk tegenwoordig niet alleen de plaats waar vieringen doorgaan, maar ook de plaats waar onder andere concerten van de muziekacademie plaatsvinden. De kerk krijgt gaandeweg een ruimere functie en dat willen we beklemtonen. Het is een nieuw elan dat we in onze parochie met deze feesten willen geven’, weet Bockstael.

Het feestprogramma loopt in de week van 12 tot 19 mei. Constant De Vocht en Johan Timperman: ‘Dinsdag in die week wordt door de Sint-Jozefsschool ingevuld met een dag rond het thema Schoenmaatjes, waarbij de zorg voor en door kinderen onder elkaar centraal staat, arm en rijk door en voor elkaar; en waarbij er schoenen worden geschonken. De speciale actie kadert binnen het jaarprogramma van de Sint-Jozefsschool. Diezelfde week geeft de muziekacademie een concert in de kerk waarbij het orgel centraal staat. Op zondag 19 mei zal de Koninklijke Fanfare Sint-Servaas de viering begeleiden en aansluitend een concert spelen. Daarna is er een gezellig eetmaal voor alle inschrijvers. De namiddag wordt die zondag verder gevuld met een speels moment voor jong en oud door de chiro. Er zal ook een dorpszoekspel en een massaspel voor jong en oud zijn’, aldus nog Constant en Johan.

Het Nieuwsblad, 3 mei 2013