Wemmel richt integratiedienst op

Het gemeentebestuur van Wemmel zal binnen de dienst Welzijn in overleg met het OCMW een eigen integratiedienst op poten zetten. Ze krijgt hiervoor in de komende jaren 135.000 euro subsidie per jaar van de Vlaamse overheid.


Verscherpt toezicht op trouwstoeten

Burgemeester Walter Vansteenkiste kondigt aan hard te zullen optreden tegen joyriders die meerijden in trouwstoeten en zich niet aan de regels houden.


Lijst W.E.M.M.E.L. toont erfgoed aan inwoners

Net een jaar geleden, op 14 oktober 2012, begaven alle Wemmelaars zich naar de kleine houten stemlokalen. Een jaar later wou onze lijst graag een mooier stukje Wemmel aan de inwoners laten zijn. Daarom organiseerden we een erfgoedwandeling. Zo gidsten we 1 jaar na de verkiezingen alle geïnteresseerden vakkundig door de gemeente. Met dank aan… lees verder


Gemeenteraad op donderdag 17 oktober 2013

De eerstvolgende gemeenteraad vindt komende donderdag plaats om 19.30 uur in het gemeentehuis. De zitting is zoals steeds openbaar. Op de agenda staat onder meer de voorbereiding van de gemeentelijke meerjarenplanning.


Politieraad AMOW ketst verhuis interventiedienst af

De Politieraad van de politiezone AMOW, waar de gemeente Wemmel toe behoort, ketst de verhuis van de interventiedienst van Wemmel naar Asse af. Burgemeester Walter Vansteenkiste legt uit waarom.


Jeugdactiedag brengt kinderen op de been

Naar goede traditie organiseerde Jeugdraad Wemmel afgelopen zondag de Wemmelse jeugdactiedag in GC de Zandloper. Ook deze editie bracht heel wat spelende kinderen op de been. Een mooi initiatief dat dankzij de inzet van de vele vrijwilligers elk jaar opnieuw een succes is!


Eerste deontologische code voor OCMW-raad

Na de unanieme goedkeuring van de eerste (!) deontologische code door de OCMW-raadsleden en voorzitter werd op de raadsvergadering van 9 oktober ook de oorkonde plechtig ondertekend die aan de ingang van het Lokaal Dienstencentrum geafficheerd zal worden.Week van de bib: ‘Thuis in de bibliotheek’

Ook dit jaar doet de bib van Wemmel mee aan de Week van de Bibliotheek! Die loopt van 12 tot 20 oktober en draait deze keer rond het thema ‘Thuis in de bibliotheek’.