Fier op onze burgemeester

Onze burgemeester Walter Vansteenkiste haalt in onze regio met 7,4 op 10 de hoogste score van het burgemeestersrapport in Het Nieuwsblad. Wat zijn we fier op onze lijsttrekker! Graag zetten we ook na 14 oktober Wemmel verder ‘in beweging’ met LB Wemmel. Stilstaan staat niet in onze agenda. Samen hard werken aan een mooie gemeente waar het goed om leven is des te meer. We hebben er alvast heel veel zin in!

Enkele quotes uit het artikel:

Walter: “Er wordt mij soms verweten dat ik te weinig communiceer over wat we doen, maar we doen veel en de mensen zien dat nu. We hebben heel wat straten en rioleringen aangepakt. Het dorpscentrum rond de kerk vernieuwd, er is geïnvesteerd in bufferbekkens en in de strijd tegen wateroverlast. We investeerden in de scholen, maar ook in een kunstgrasveld en in netheid van onze straten door een borstelwagen, speciale stofzuigers, in extra camera’s … Maar daarnaast investeerden we ook in samenlevingsopbouw. Het stimuleren van wijkfeesten door een buurtcheque en logistieke steun heeft resultaat: we gingen in één jaar tijd van 3 naar 15 wijkfeesten. Wemmelaars doen weer mee. Vroeger bracht een zwerfvuilactie 15 mensen op de been. De laatste keer waren we met 150. Er zijn initiatieven ontstaan zoals ‘Warm Wemmel’ dat Wemmelaars verbindt. De burger stapt mee in ons verhaal en het klikt.”

Walter: “We hebben ons boven het communautaire gezet. Met vaak te emotionele reflexen in communautaire debatten, bestuur je geen gemeente. Het communautair monster dat inwoners verdeelt, in plaats van ze verbindt, is eindelijk weg. Het is Wemmel dat ons allemaal bindt.”

Walter: “Bij het begin van de legislatuur moesten we hoogdringend
saneren door een structureel tekort. We hebben de belastingen moeten optrekken. Dat zijn geen leuke beslissingen. Maar kijk: het werkt, want we kunnen nu weer investeren, in stenen, mensen én samenlevingsopbouw. Er staat overigens al heel wat in de steigers: in 2019 start de bouw van de moderne bib, een ontmoetingsruimte voor alle Wemmelaars. Daarnaast zullen we ook de Limburg Stirumlaan en de Van Elewijckstraat aanpakken. De subsidiedossiers daarvoor zijn lopende of in eindfase. Onze agenda staat voor komende jaren alvast vol. Het werk is niet af.”

Volledig artikel, zie het Nieuwsblad