Erkenning Lokaal Dienstencentrum Eureka eindelijk een feit

20131117-220952.jpgHet Lokaal Dienstencentrum Eureka gelegen aan de Prins Boudewijnlaan, beheerd door het OCMW van Wemmel, werd door een besluit van 13 november door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkend voor onbepaalde duur.

Hiermee is een eerste belangrijke stap gezet voor het verkrijgen van gedeeltelijke subsidiƫring van de werking.

Het Lokaal Dienstencentrum organiseerde in 2012 afgerond 700 activiteiten voor 5.265 deelnemers. Hiermee is nu ook al voldaan aan de specifieke erkenningsvoorwaarden vermeld in het Woonzorgdecreet. Het Lokaal Dienstencentrum heeft als taak vormende, recreatieve en informatieve activiteiten te organiseren, hoofdzakelijk voor senioren.
U kunt er bijvoorbeeld terecht met vragen over thuiszorg, er vinden informatiemomenten plaats, u kunt er meedoen aan allerlei hobbyactiviteiten zoals yoga- of knutselsessies, u kunt er lessen volgen om bijvoorbeeld met de computer te leren werken of een taal te leren enz.
Die activiteiten zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. Ze gebeuren in onderlinge afstemming of samenwerking met de lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden.

Door de lokale opdracht en het laagdrempelige karakter van de activiteiten zijn de lokale dienstencentra een ideale partner in de strijd tegen de mogelijke vereenzaming van ouderen in de buurt. Dank zij de inzet van vele vrijwilligers is deze werking intussen in Wemmel een begrip geworden.

Meer informatie: website lokaal dienstencentrum