Wemmel organiseert rattenverdelgingsactie

Op 29, 30 en 31 oktober organiseert de gemeente in samenwerking met de intercommunale Haviland een rattenverdelgingsactie. Mensen die menen een rattenprobleem te hebben, kunnen zich inschrijven voor de actie bij de milieudienst tot en met 26 oktober, op milieu@wemmel.be of 02/462.05.60.

Zowel openbare als privégebouwen komen in aanmerking voor een behandeling. Bij particulieren zal die plaatsvinden op 31 oktober. De bestrijding van ratten is gratis voor de inwoners die zich op voorhand inschrijven en gebeurt met gif dat niet schadelijk is voor mensen en huisdieren.

Het Nieuwsblad, 23 oktober 2012

Version française

Les 29, 30 et 31 octobre, la commune organise en collaboration avec l’intercommunale Haviland une action de dératisation. Les habitants qui pensent être confrontés à un problème de rats peuvent s’inscrire dans le cadre de cette action jusqu’au 26 octobre inclus auprès du service Environnement, à l’adresse environnement@wemmel.be ou par téléphone au 02/462.05.60. Tant les bâtiments publics que privés entrent en ligne de compte pour le traitement. L’action sera menée auprès des particuliers le 31 octobre.

La dératisation est gratuite pour les habitants qui s’inscrivent à l’avance et recourt à un poison qui n’est pas nocif pour l’homme ni pour les animaux domestiques.