Wemmel heeft eindelijk gemeentelijke sportraad

sport collageWemmel is de eerste faciliteitengemeente waar een gemeentelijke sportraad is opgericht. De bestaande sportraad, een initiatief van de sportclubs gesteund door vzw ‘de Rand’, zal opgaan in de gemeentelijke sportraad. Hierdoor maken wij als lijst W.E.M.M.E.L werk van de beloofde openbaarheid van bestuur. Omdat wij u als inwoner graag willen betrekken.

Wat tijdens de vorige legislaturen mislukte, is nu een feit. Wemmel heeft een gemeentelijke sportraad opgericht. De oprichting van een sportraad, volgens de regels van de Vlaamse overheid, werd tientallen jaren geblokkeerd, maar nu is er dus een kentering. De gemeente is de eerste en enige van de zes faciliteitengemeenten die zo’n gemeentelijke sportraad heeft opgericht. Daarmee heeft het nieuwe bestuur onder leiding van burgemeester Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L) de verzuchting die al tientallen jaren leefde bij Wemmelse sporters, waargemaakt.

Communautair
‘In de vorige legislatuur heb ik vanuit de oppositie meermaals getracht om zo’n sportraad op te richten, maar het voorstel werd door de toenmalige meerderheid telkens getorpedeerd op basis van communautaire motieven’, zegt Walter Vansteenkiste.

‘Vandaag is de politieke situatie in Wemmel anders, en hebben we een politiek akkoord over een beleidsplan gesloten. De oprichting van de gemeentelijke sportraad is één van de gevolgen ervan. De gemeenteraad keurde de oprichting van de gemeentelijke sportraad zelfs unaniem goed.’

‘Belangrijk is dat we nu in Wemmel voor investeringen in sportinfrastructuur aanspraak maken op subsidies van de hogere overheid, tot 50 procent van de investering. Ik denk daarbij aan de sportvloer van de Franstalige basisschool die helemaal versleten is. Daar wordt niet alleen gesport door de leerlingen van de school, maar ook buitenschoolse sportactiviteiten vinden er plaats. Daarnaast gaan we ook een subsidiedossier opmaken voor het nieuwe kunstgrasveld op het sportcomplex Van Langenhove (raming: 350.000 euro)’, aldus Vansteenkiste.

Door de oprichting van de gemeentelijke sportraad, is subsidiëring van een kunstgrasveld op KVK Wemmel mogelijk. De jeugdspelers juichen dit toe, want het B-terrein is door de modder praktisch onbespeelbaar.

Het Nieuwsblad, 8 mei 2013