Website LW: elke dag meer bezoekers, elke dag meer informatie

Marwa KabbarOnze website telt elke dag meer bezoekers. Opvallend is ook dat steeds meer anderstaligen hun weg vinden naar onze site. Dat is een evolutie die we uiteraard fijn vinden, want lijst W.E.M.M.E.L stelt zich open voor iedereen. Via deze website willen we u informeren over onze lijst en over de gemeente. De burger dichter bij de besluitvorming brengen, is een van onze doelstellingen. De gemeente Wemmel telt nauwelijks gemeentelijke adviesorganen. De inwoners moeten zomaar aanvaarden wat van bovenaf beslist wordt. Dat is volgens ons geen democratie. Openbaarheid van bestuur is een term die vaak zomaar gebruikt wordt. Wij willen die ‘transparantie’ graag omzetten in de praktijk. Omdat u het recht heeft om te weten wat er in uw gemeente gebeurt.

Rijzen er nog vragen bij wat u leest op deze website? Stuur dan gerust een e-mail naar info@www.wemmel.org.
Wij beantwoorden met plezier al uw vragen.

Marwa Kabbar
12e plaats gemeenteraad

Version française

Site web W.E.M.M.E.L: tous les jours plus de visiteurs, chaque jour plus d’informations

Notre site web compte chaque jour davantage de visiteurs. Nous sommes ravis de constater que les lecteurs non néerlandophones consultent également notre site. Nous trouvons ceci très positif car la liste W.E.M.M.E.L. se veut ouverte à tous. Par le biais de ce site, nous tenons à vous donner les informations concernant notre liste ainsi que sur notre commune. L’un de nos objectifs consiste à rapprocher le citoyen du pouvoir décisionnel. Pour ce faire, la commune de Wemmel dispose d’organismes consultatifs.Le fait que les habitants doivent accepter, sans avoir leur mot à dire, ce qui est décidé par le pouvoir en place, n’est pas, à notre sens, démocratique.  A contrario, nous voulons instaurer une ‘transparence’ en matière de décisions communales. Vous avez le droit de savoir ce qui se décide dans votre commune.

Avez-vous encore des questions concernant les informations publiées sur notre site web? N’hésitez pas à envoyer un courriel à info@www.wemmel.org.
Nous répondrons très volontiers à toutes vos questions.

Marwa Kabbar
12ième place – conseil communal