Walter Vansteenkiste verkozen tot waarnemend burgemeester (HLN)

Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L) is deze avond door de nieuw geïnstalleerde gemeenteraad van Wemmel verkozen tot waarnemend burgemeester van de Vlaams-Brabantse gemeente. “De gesprekken gaan traag maar de situatie is dan ook complex,” luidt het.

Vansteenkiste kreeg 12 stemmen terwijl de andere kandidaat, uittredend burgemeester Christian Andries (LVB), er slechts 8 kreeg. Eén gemeenteraadslid stemde ongeldig en drie anderen blanco.

Bij de verkiezingen haalden WEMMEL en de overwegend Franstalige lijst LVB beiden 12 van de 25 zetels. De resterende zetel werd behaald door FDF-kandidate Cynthia Kiss, op een UF-lijst. Beide grote partijen voerden tot dusver niet alleen tevergeefs gesprekken met elkaar, maar ook met afzonderlijke personen op de andere lijst in de hoop deze te kunnen losweken. De vraag wie burgemeester wordt is een groot struikelblok in het samengaan tussen beide formaties. Ook een coalitie tussen LVB en Cynthia Kiss werd nog niet geconcretiseerd.

Dat alles leidde ertoe dat er bij de eerste gemeenteraad nog geen burgemeester benoemd was en er dus moest gestemd worden over een waarnemend burgemeester. Kandidaten voor die post waren Walter Vansteenkiste en Christian Andries. Omdat één gemeenteraadslid afwezig was, was een staking van stemmen een mogelijk scenario. Maar uiteindelijk haalde Vansteenkiste het met 12 stemmen.

Hoelang hij waarnemend burgemeester blijft, is nog niet duidelijk. In principe gaat het om een tijdelijk ambt, maar de wet heeft er geen maximumtermijn op gekleefd.

Reactie
Vansteenkiste is tevreden, maar kraait nog lang geen victorie. “Dit is een tijdelijke oplossing en nu moeten we verderwerken aan een breed akkoord, met een brede meerderheid”, zegt de man. “Ik stel met u vast dat meneer Andries slechts 8 stemmen heeft behaald, hoewel zijn partij 12 zetels in de gemeenteraad telt”, zegt Vansteenkiste. “Veel commentaar kan ik daar niet op geven maar het geeft de teneur weer van de gesprekken die de voorbije dagen en weken gevoerd zijn. Die gesprekken gaan traag maar liever zo dan te moeten werken met een krappe meerderheid van 13 tegen 12. Je weet nooit hoelang zoiets standhoudt.”

De situatie in Wemmel is dan ook bijzonder complex. Omdat in faciliteitengemeenten schepenen rechtstreeks aangeduid worden, kreeg LVB drie schepenen en WEMMEL twee. “Daartegenover staat wel een patstelling binnen de gemeenteraad”, gaat Vansteenkiste verder. “Zowel LVB als Wemmel hebben daar 12 zetels. Ik hoop nu dat er zo snel mogelijk een zo breed mogelijk gedragen akkoord bereikt wordt.” Andries wenste na afloop van de gemeenteraad niet te reageren.

Het Laatste Nieuws, 2 januari 2013