Waarom steun ik Lijst W.E.M.M.E.L.?

Philippe De Man‘Ik verleen mijn steun aan Lijst W.E.M.M.E.L. omdat ik oprecht geloof dat zij bezield wordt door een aantal bekwame en eerlijke mensen.  En vooral omdat ik vind dat Wemmel een beleid verdient dat wordt gevoerd vanuit rationele overwegingen.  De voorbije jaren was dit vaak niet het geval.’

Dit is een citaat uit een brief die ik richtte aan een aantal van mijn kennissen en collega ‘s.  Ik sta meer dan ooit achter deze boodschap.  Ik sta te kijken van de efficiëntie waarmee kopstukken van Lijst W.E.M.M.E.L. hun overtuiging uitdragen.  Het feit dat Lijst W.E.M.M.E.L. erin slaagt om partijen uit het quasi volledige politieke spectrum te verenigen rond een groot aantal onafhankelijke kandidaten is zonder meer een prestatie.  Dat er ook anderstalige kandidaten op de lijst staan, en dat Lijst W.E.M.M.E.L. een niet-communautair programma voert, is een sterk staaltje van tolerantie en openheid.

Sinds 27 jaar behandel ik dagelijks patiënten zonder onderscheid van taal, cultuur, ras of politieke en filosofische overtuiging.  Ik spreek elke dag Nederlands, Frans en vaak ook Engels.  Ik ga graag om met asielzoekers of andere mensen van buitenlandse origine.  Ik vind het heel normaal dat ik mij als arts aanpas aan mijn patiënten, zoals ik ook verwacht om bijvoorbeeld in een winkel in Wemmel of in Brussel in het Nederlands bediend te kunnen worden.  Dit wederzijds respect is volgens mij het geheim van een aangename samenleving.

Ik hoop met mijn ervaring als huisarts een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functioneren van de OCMW-raad, omdat ik meen dat in die raad ook een inbreng vanuit medische en paramedische hoek belangrijk kan zijn.

Philippe De Man
7° plaats – OCMW-raad

Version française

Pourquoi est-ce que je soutiens la Liste W.E.M.M.E.L.?

‘Je soutiens la Liste W.E.M.M.E.L. parce que je crois sincèrement qu’ elle est animée par des personnes honnêtes et capables.  Et surtout parce que je pense que Wemmel mérite une administration inspirée par des considérations  rationnelles, ce qui n’ a pas toujours été le cas dans le passé.’

Je cite d’ une lettre que j’ ai envoyée à certains de mes connaissances et de mes collègues.  Plus que jamais je souscris à ce message.  L’ efficacité dont certains leaders de la Liste W.E.M.M.E.L. proclament leurs convictions m’ étonne chaque jour.  Le fait que la Liste W.E.M.M.E.L. est parvenue a réunir des candidats du spectre politique quasi total autour d’ un grand nombre de candidats indépendants est une prestation exceptionnelle.  La présence de candidats non-néerlandophones et le programme non-communautaire forment un exemple saisissant de tolérance et d’ ouverture d’ esprit.

En tant que médecin je vois des patients sans distinction de langue, culture, race, ou conviction politique et philosophique, et cela depuis 27 ans.  Tous les jours je parle le néerlandais, le français et souvent l’ anglais.  J’ aime le contact avec les demandeurs d’ asile et avec les autres étrangers.  Cela va de soi que je m’ adapte à mes patients, comme je trouve normal aussi que dans un magasin à Wemmel ou à Bruxelles on soit capable de me servir en néerlandais.  Selon moi, ce respect mutuel est le secret d’ une société agréable.

J’ espère pouvoir contribuer au bon fonctionnement du Conseil du CPAS, grâce à mon expérience en tant que médecin de famille, parce que j’ estime qu’ une participation de la part du milieu médical et paramédical peut être important.

Philippe De Man
7° place – Conseil du CPAS