Waardig levenseinde – causerie door dr. Mark Huylebroeck

Palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie … Deze begrippen roepen vragen op waarmee we vroeg of laat mogelijk geconfronteerd worden. En wie kan beter over deze problematiek spreken dan een dokter die ons de juiste informatie kan verstrekken in verband met de wettelijke, ethische en deontologische aspecten hiervan. Dokter Mark Huylebroeck, huisdokter in Wemmel, is bereid over de medische beslissingen rond het levenseinde te komen spreken en op de gestelde vragen te antwoorden, en dit op donderdag 22 november om 20 uur in de Zandloper. Hij maakte hierover een studie die hij ook reeds voor een geïnteresseerd publiek toelichtte.

Hoe kunnen we best met al die vragen en situaties hieromtrent omgaan en welke zijn de zorgvuldigheidseisen die we onszelf moeten opleggen? Zijn er alternatieven voor euthanasie en hoe verhoudt euthanasie zich met de andere attitudes binnen de palliatieve zorg?

Dokter Mark Huylebroeck bespreekt tevens de mogelijkheden en beperkingen van de wilsverklaring, meer in het bijzonder in het kader van dementie. De studie die hij hieraan gewijd heeft en de uiteenzetting die hij voor ons wil houden, hebben als doel een referentiekader te creëren. Daarin wil hij voornamelijk de ethisch-deontologische accenten belichten, waarbinnen de arts optimaal kan functioneren wanneer hij of zij met levenseindekwesties geconfronteerd wordt.

Weet u dat 40 %  van de overlijdens wordt beïnvloed door een medische beslissing. De uitgebreide uiteenzetting over een “waardig levenseinde” zal beslist zeer veel mensen interesseren.

Deze causerie richt zich daarom niet alleen naar onze DF-leden; ook iedereen die meer inzicht wil verkrijgen in deze belangrijke problematiek, is hartelijk welkom.

22 november – 20 uur in GC de Zandloper

Inkom: leden 3 euro; niet-leden 4 euro.

Bron: www.dezandloper.be