W.E.M.M.E.L. pleit voor ambitieus en gemeenschappelijk toekomstproject

Op zondag 14 oktober heeft W.E.M.M.M.E.L. haar aantal zetels in de gemeenteraad meer dan verdubbeld (van 5 naar 12) en een meerderheid behaald in het OCMW op basis van een ambitieus en gemeenschappelijk project. Dit resultaat toont duidelijk aan dat de Wemmelse bevolking heeft gekozen voor een alternatief gemeentebeleid. W.E.M.M.M.E.L. is bereid deze uitdaging aan te gaan in een alliantie met elkeen die de gemeentebelangen centraal plaatst in zijn politieke actie tijdens de komende 6 jaar.

 

Onze open houding tegenover iedereen  -zoals aangetoond door ons verkiezingsprogramma en onze kandidatenlijst-  verandert niet. Wij nodigen daarom alle gemeenteraadsleden uit die dezelfde beginselen van openheid en samenwerking onderschrijven om de handen in elkaar te slaan.

Volgens ons is de tijd aangebroken om de uitdagingen die deel uitmaken van het dagelijkse leven van de Wemmelse bevolking grondig aan te pakken. De doelstelling is een bestuursmeerderheid tot stand te brengen die rekening houdt met de veelzijdige realiteit van Wemmel, waar iedereen “samen” leeft.

Deze gezamelijke houding van onze 12 gemeenteraadsleden is voor ons de vertrekbasis voor de mogelijke vorming van een regenboogalliantie die de gemeente gedurende zes jaar kan besturen in het belang van al haar inwoners.

Version française

W.E.M.M.E.L. prône un projet ambitieux et rassembleur pour l’avenir

 

WEMMEL. – Le dimanche 14 octobre 2012, la liste W.E.M.M.M.E.L. a plus que doublé son nombre de sièges au Conseil Communal (de 5 à 12) et obtenu une majorité au Centre Public d’Assistance Sociale (CPAS) sur base d’un projet ambitieux et rassembleur.

Ce résultat montre clairement que la population Wemmeloise a fait le choix pour une gestion politique alternative de sa commune. La liste W.E.M.M.M.E.L. est prête à relever ce défi en alliance avec ceux qui mettent les intérêts communaux au centre de leur action politique dans les six années à venir.

Notre attitude d’ouverture à tous – dont notre programme électorale et la liste des candidats étaient les preuves – reste de mise. Nous invitons donc tous les conseillers et toutes les conseillères qui adhèrent aux mêmes principes d’ouverture et de coopération à travailler ensemble.

Selon la liste W.E.M.M.M.E.L. il est grand temps de s’attaquer de front aux défis qui font partie du quotidien de la population Wemmeloise. Le but étant de former une majorité qui soit le reflet de ce qui se passe au quotidien à Wemmel: où tout le monde se côtoie et vit en harmonie.

Cette approche de nos douze conseillers et conseillères est la base de départ pour la formation d’une éventuelle alliance arc-en-ciel qui puisse gérer au mieux les intérêts de la commune et de tous ses administrés avec tous les instruments politiques mis à sa disposition.