VZW De Rand sensibiliseert niet-Belgen om te stemmen

Bron: belga.be ,7 juni 2012

VZW De Rand, door de Vlaamse overheid opgericht om het Vlaams karakter van de rand rond Brussel te ondersteunen, lanceert een sensibiliseringscampagne om niet-Belgen te overhalen om in het kader van de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober hun stem uit te brengen. Alle inwoners van de zes faciliteitengemeenten krijgen deze week hiertoe de viertalige folder ‘Uw stem telt ook’ in de bus.

In het verleden liet slechts een heel klein percentage van de niet-Belgen in de faciliteitengemeenten zich registreren als kiezer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was dat slechts het geval voor 1.415 van de 46.039 kiezers in de faciliteitengemeenten. Vermoed wordt dat het gemeentelijk niveau hen niet zo erg interesseert en ook de registratieprocedure en het taalgebonden karakter van de lijsten afschrikt.

Volgens VZW De Rand missen de betrokkenen hierdoor echter een kans om hun gemeentebestuur mee vorm te geven. De VZW citeert minister van Binnenlandse Zaken JoĆ«lle Milquet “dat gaan stemmen belangrijk is om de integratie van buitenlanders te bevorderen en hun betrokkenheid bij de lokale leefgemeenschap te vergroten”. De VZW De Rand nam dit initiatief omdat uit onderzoek blijkt dat het registratiepercentage stijgt als er gericht voorlichtingsmateriaal verspreid wordt.