Vuilniszakken worden duurder

De grijze huisvuilzakken worden in Wemmel fors duurder. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Een grote zak kost 1,80 euro in plaats van 1,20 euro vandaag. Voor een kleine zak betaal je binnenkort 1 euro in plaats van 70 cent. Schepen Herman Vander Voorde legt uit waarom.

‘Wemmel heeft een zwaar deficit in de verwerkingskosten van het afval’, legt Schepen van Milieu Herman Vander Voorde (CD&V, WEMMEL) uit. ‘Voor de ophaling van het huishoudelijk afval zitten we met een tekort van 25.000 euro. Een grijze zak kost vandaag aan de inwoners 1,20 euro, maar aan de gemeente kost diezelfde zak aan ophaling en verwerking 2,40 euro. Dat is dubbel zoveel.’

‘Voor iedere zak die de gemeente ophaalt, betalen we in feite 1,20 euro bij. Dat is niet houdbaar. We hebben besloten in het schepencollege om de zogenaamde ‘peer’ in twee te doen en de grote zakken met 60 cent op te slagen tot 1,80 euro. De kleine zakken zullen 1 euro in plaats van 70 cent kosten.’

‘Jaarlijks halen we 2.250 ton restafval op in Wemmel of zo’n 450.000 zakken. We produceren 145 kg restafval per inwoner. Dat cijfer moet naar beneden, want ook de hogere overheid tikte onze gemeente hiervoor al op de vingers’, aldus Vander Voorde.

Afvalberg

Gemeenteraadslid Robert De Lille (IC, Ecolo) hoopt dat met de verhoging van de prijs van de vuilniszakken in Wemmel de afvalberg verkleint. Vander Voorde: ‘Na de laatste verhoging is de restafvalberg gezakt van 153 kg naar 143 kg per jaar per inwoner. Maar mensen zijn die prijs gewoon en met de nieuwe verhoging hoop ik dat de afvalberg zal dalen.’

Schepen van Financiën Bernard Carpriau (Lb, MR) voegde eraan toe ‘dat de vervuiler in Wemmel betaalt’. Vanuit de gemeenteraad kwam de opmerking of inwoners niet snel huisvuilzakken gaan ‘hamsteren’. Carpriau: ‘De voorraad is zo goed als op, dus dat effect zal zeer beperkt zijn.’

Containerpark

Walter Vansteenkiste (WEMMEL) vroeg of ook de misbruiken van de uitbating van het containerpark zouden worden aangepakt. Vander Voorde: ‘Na de vorige herziening van het reglement, is het verlies van 80.000 euro per jaar, met 30.000 euro goed gemaakt tot 50.000 euro verlies. Dat is nog veel te veel, want er wordt nog altijd teveel misbruik gemaakt.’

‘Ik hoor dat je in Zellik op het containerpark tot 60 procent meer moet betalen dan in Wemmel. Dan krijg je misbruik. We moeten dat aanpakken. Ik stel voor om het reglement op de gemeenteraad van 14 december te verstrengen’, aldus Vansteenkiste.

Het Nieuwsblad, 24 november 2012