Vijver wordt bufferbekken

20131006-225154.jpg

De vijver aan het Wemmelse gemeentehuis zal als extra buffer worden gebruikt om overstromingen in de lager gelegen delen van Wemmel tegen te gaan. De werken voor verhoging van de oevers aan de laagste kant van de vijver zijn volop bezig.

De werkzaamheden voor de verhoging van de oevers van de vijver aan het gemeentehuis zijn niet evident, zo blijkt, want het dossier dat al in 2001 was opgestart, zat muurvast bij de hogere overheid. ‘Toen ik in april waarnemend en later effectief burgemeester werd, constateerde ik dat het dossier over extra waterbuffering in de vijver van het gemeentehuis muurvast zat. Daarom heb ik een doorbraak bij de gouverneur geforceerd’, legt burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst WEMMEL) uit.

Moerascypressen

‘Die doorbraak was niet eenvoudig. Er was altijd wel iets dat het dossier op de lange baan schoof. Bezwaren van Monumenten en Landschappen, Natuur en Bos, noem maar op. Op een gegeven moment waren er drie bomen – moerascypressen – die volgens de hogere overheid niet mochten onder water staan. Maar moerascypressen zijn geen inheemse waardevolle bomen. Ik heb liever drie bomen onder water dan 300 huizen in onze gemeente.’

‘De vijver is gemeentelijke eigendom, en na een speciale overlegvergadering met de gouverneur, met alle (provinciale) diensten, is het project van de Wemmelse vijver als bufferbekken uit het groot herinrichtingsdossier van het park en historisch Wemmel gehaald. En nu zijn we zelf begonnen met het ophogen van de oevers aan het laagste deel van de vijver, waardoor we 90 cm extra buffercapaciteit hebben. Dat betekent 9.000 kubieke meter extra buffering op een vijver van 1 hectare. Dat is zowat de hoeveelheid water die de Kaasmarkt tijdens de laatste overstromingen blank zette.’

Bezinkingsbekken

‘De ingreep kost 1,2 miljoen euro, waarvan 500.000 euro gesubsidieerd. De werken in de Guido Gezellestraat en Rodenbachstraat, met ontkoppeling van de riolering en afvoer van het hemelwater, kaderen ook in waterbeheersingswerken. Er komt een bezinkingsbekken vlakbij de pastorij, en een zone met riet om het water te zuiveren voordat het in de vijver stroomt. Eind dit jaar zou alles klaar zijn’, besluit de burgemeester.

Het project van de herinrichting van het park rond het gemeentehuis, het herstel van de kerkmuur en heraanleg van het historisch centrum, met een autoluw – of zelfs autovrij – centrum rond de Sint-Servaaskerk, wordt later gerealiseerd. Wemmel zet nu dus eerst verder in op maatregelen om overstromingen tegen te gaan.

Bron: Het Nieuwsblad 17 september 2013