Verkiezingsnieuws

In de weekendeditie van Het Nieuwsblad verscheen een overzicht van de coalities die gevormd werden na de gemeenteraadsverkiezingen. In Wemmel is er nog geen uitsluitsel. Zodra we meer nieuws hebben, hoort u het beslist.

Uit Het Nieuwsblad van 2 november 2012

WEMMEL – In Wemmel liggen de kaarten bijzonder moeilijk. De Lijst van de Burgemeester-Liste du Bourgmestre (LB) behaalde 12 zetels, Lijst WEMMEL behaalde 12 zetels en het UF-FDF 1 zetel. Aangezien er in Wemmel niet alleen over partijgrenzen, maar ook over (taal)gemeenschappen heen moet onderhandeld worden, ligt het bijzonder moeilijk.

Wel staat vast dat via rechtstreekse verkiezing LB drie schepenzetels en WEMMEL 2 schepenzetels mag leveren. Voor LB zijn dat Chris Andries, Christine Lemmens en Bernard Carpriau. Voor Lijst Wemmel zijn dat Walter Vansteenkiste en Marcel Van Langenhove. Het burgemeesterschap zal deel moeten uitmaken van een politiek akkoord.