Vansteenkiste volwaardig burgemeester van Wemmel

Van www.deredactie.be, 26 april 2013

Meer dan zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft ook faciliteitengemeente Wemmel eindelijk een burgemeester. Vijftien van de 25 raadsleden ondertekenden de voordracht van waarnemend burgemeester Walter van Steenkiste (W.E.M.M.E.L) als burgemeester. De voordracht kreeg de steun van zeventien raadsleden, vijf stemden tegen, twee onthielden zich en een stemde ongeldig.

De kiezer zorgde na de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Wemmel voor een ingewikkelde situatie. De Vlaamse eenheidslijst WEMMEL en de overwegend Franstalige Lijst van de Burgemeester (LVB) haalden elk 12 zetels. De resterende zetel werd behaald door een FDF-verkozene op een UF-lijst.

Uittredend burgemeester Chris Andries (LVB) eiste meteen het burgemeesterschap op, omdat hij het grootste aantal stemmen haalde, maar kreeg te maken met dissidentie in de eigen lijst. Begin januari werd Vansteenkiste aangesteld als waarnemend burgemeester en nu werd hij voorgedragen als volwaardig burgemeester door de twaalf verkozenen van de eigen lijst en drie LVB’ers. De twee grote fracties bereikten inmiddels ook een akkoord over een bestuursakkoord en de verdeling van de mandaten, en stappen ook samen in het schepencollege, omdat in faciliteitengemeenten schepenen rechtstreeks verkozen zijn.

In een korte tussenkomst na de stemming stelde Vansteenkiste dat dit het sluitstuk is van vijf maanden onderhandelen en het bewijs van het wederzijds vertrouwen dat stilaan gegroeid is tussen de betrokken raadsleden. Hij dankte allen voor het feit dat tijdens deze gesprekken steeds het belang van Wemmel voorop stond.

Uittredend burgemeester Chris Andries betreurde in een gesprek met Belga dat niet de persoon met het grootste aantal voorkeurstemmen burgemeester geworden is, maar bestempelde het bestuursakkoord als een goed akkoord dat hij tenvolle onderschrijft en dat de toekomst van Wemmel waarborgt.