Twee voorzitters voor gemeenteraad

monique van der straeten hnEr beweegt iets in Wemmel. Het minderheidskabinet van Vansteenkiste (WEMMEL, 12 op 25 zetels) kreeg tijdens een geheime stemming onverwacht steun van twee raadsleden van een andere partij voor de aanduiding van een gemeenteraadsvoorzitter. Met een meerderheid van veertien op de 24 uitgebrachte stemmen (raadslid Robert De Lille (LB) was verontschuldigd), werden Monique Van der Straeten en Raf De Visscher, beiden van de Lijst Wemmel elk voor drie jaar verkozen als voorzitter van de gemeenteraad.

Opmerkelijk, want Lijst Wemmel heeft twaalf van de 25 zetels. Dat betekent dus dat twee raadsleden van een andere partij ook voor de kandidaten van Lijst Wemmel hebben gestemd. Maar of er daarmee een politiek akkoord is?

Geen politiek akkoord
Waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste: ‘Een politiek akkoord is er nog niet en het zal allicht nog wel een tijd duren voor dat er komt. Tot zolang blijft de situatie dezelfde met een waarnemende burgemeester en één rechtstreeks verkozen schepen minder’, aldus Vansteenkiste.

Dat het niet botert binnen de Lijst van de Burgemeester, bleek duidelijk toen raadslid Roger Mertens (LB) twee keer uithaalde. Eén keer trok hij de eedaflegging van lijstgenoot Vincent Jonckheere in twijfel, maar die mocht na een korte schorsing van de raad toch de eed afleggen, de tweede keer vroeg Mertens in de varia-ronde of de schepenen zichzelf konden voorstellen met hun nieuwe, voorlopige bevoegdheden. Daarmee wilde hij schepen Christine Lemmens (LB) in het nauw drijven. Zij is Franstalig, maar volgt inmiddels intensief lessen Nederlands. Een schepen die zich in een faciliteitengemeente niet kan uitdrukken in het Nederlands, kan na een klacht immers uit zijn of haar functie worden gezet.

Waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst WEMMEL) somde daarop de voorlopige bevoegdheden van de schepenen op. Hijzelf zal naast politie, ICT, informatie, Ruimtelijke Ordening, en jeugd, ook algemeen beleid en juridische zaken opvolgen. Eerste schepen Chris Andries (LB) krijgt cultuur, feestelijkheden, bibliotheek, Europese zaken, toerisme en internationale betrekkingen. Marcel Van Langenhove (Lijst WEMMEL) zal instaan voor sport, burgerlijke stand, bevolking, begraafplaatsen en lokale economie. Bernard Carpriau (LB) zal patrimonium, openbare werken, mobiliteit en onderwijs op zich nemen, terwijl Christine Lemmens (LB) gelijke kansen en integratie, welzijn, personeel en kinderopvang krijgt. Opmerkelijk: de bevoegdheid ‘milieu’ werd door Chris Andries niet aanvaard. Dat blijft voorlopig bij waarnemend burgemeester Vansteenkiste.

Het Nieuwsblad, 17 januari 2013