Studiedag: taalstimulering in de vrije tijd

taalblad studiedagVeel niet-Nederlandstalige kinderen en/of jongeren komen naar een Nederlandstalige vrijetijdswerking. Ze willen tijdens hun vrije tijd een leuke activiteit doen en tegelijk kennis maken met het Nederlands op een ludieke en speelse manier. Dit wordt ook vanuit diverse hoeken aangemoedigd.

Maar hoe maak je als organisator of begeleider je activiteiten taalstimulerend én toegankelijk voor anderstaligen? In heel wat organisaties werd de afgelopen jaren expertise ter zake opgebouwd. Op deze studiedag willen we ervaringen uitwisselen,  voorbeelden aanreiken en taalprojecten, methodieken en materialen bekendmaken.

Datum: 4 maart, 12.30 u. – 20.00 u.

Waar: BRONKS – Brussel, Varkensmarkt 15-17,  1000 Brussel

Deelname is gratis. Inschrijven voor 22 februari is verplicht. Hoe inschrijven?
Stuur een mail naar Veronique.vanbrabant@derand.be en vermeld de 3 workshops die je wil volgen.

Voor informatie over deze studiedag, wend je tot Bernadette Vriamont,
vzw ‘de Rand’, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, tel. 02 456 97 84 of 02 456 97 80

Organisatie: VGC, Porvincie Vlaams-Brabant, de Rand, VDS

Bron: www.derand.be