Sociaal verhuurkantoor in Wemmel

Het OCMW heeft een sociaal verhuurkantoor opgericht. Uittredend OCMW-voorzitter Jean-Marie Geurts: ‘We hebben momenteel een achttal wooneenheden ter beschikking, maar het is de bedoeling dit uit te breiden. Wemmel vergrijst en vergroent. We kennen een stijgend aantal 80-plussers, maar daarnaast komen er ook meer en meer min-25-jarigen bij. Dat brengt zeer specifieke noden met zich mee. Om te beginnen moeten we ervoor zorgen dat de middenklasse – jonge gezinnen – in de gemeente kunnen blijven wonen. Werken is de beste remedie om uit de armoede te blijven, en het is ook de werkende middenklasse die bijdraagt tot het systeem. Maar de werkende klasse lijkt Wemmel te verlaten, omdat vastgoed hier onbetaalbaar is geworden. Het probleem is dus betaalbaar wonen. Daar zal de gemeente een tandje moeten bijsteken. Vandaar een eerste stap met het sociaal verhuurkantoor vanuit het OCMW. Daarnaast zal de ouderenzorg door de vergrijzing binnen de vergrijzing -Wemmel telt meer en meer plus-80-jarigen- in Wemmel almaar toenemen’, besluit Geurts.

Het Nieuwsblad, 3 januari 2013