Sluit je aan bij een gemeentelijke adviesraad

adviesraad ronde tafelNu de installatie van de nieuwe gemeenteraad achter de rug is, moeten ook de verschillende lokale adviesraden opnieuw samengesteld worden. Die adviesraden zijn een manier om de burgers inspraak te geven en te laten meedenken over het beleid dat de gemeente voert. 

Door deel uit te maken van een adviesraad, kan je wegen op de politieke besluitvorming. Je wordt betrokken bij grote projecten en mag input en advies geven bij de voorbereiding van beleidsbeslissingen.

Heb je interesse voor of expertise in een bepaald beleidsdomein en heb je het gevoel dat je ideeën daarover iets kunnen bijdragen aan het beleid? Dan is een van deze adviesraden misschien iets voor jou.

Milieuraad

Sportraad

Adviesraad Lokale Economie

Lokaal Overleg Kinderopvang

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

Beheersorgaan Bibliotheek

Je kan je kandidaat stellen voor één van deze adviesraden tot uiterlijk 10 juni, door een brief te schrijven naar Gemeentebestuur Wemmel, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel. Uitzondering: voor de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening zijn kandidaturen welkom tot 28 juni.

Version française

Faites-vous entendre, rejoignez un conseil consultatif!

À présent que le nouveau Conseil communal a été installé, l’heure est venue de recomposer les différents conseils consultatifs locaux. Ces conseils consultatifs sont une manière de donner voix au chapitre aux citoyens et de les impliquer dans la réflexion au sujet de la politique menée par la commune. En faisant partie d’un conseil consultatif, vous pouvez peser sur la prise des décisions politiques. Vous êtes impliqué(e) dans les grands projets et avez l’occasion de faire part de votre vision et de votre avis dans le cadre de la préparation des décisions stratégiques.

Vous vous intéressez ou avez de l’expérience dans un certain domaine de la politique et vous avez le sentiment que vos idées à ce sujet peuvent représenter une valeur ajoutée pour la politique en la matière ? Dans ce cas, vous pourriez peut-être rejoindre un de ces conseils consultatifs.

Conseil consultatif de l’environnement

Conseil du sport

Conseil consultatif de l’économie locale

Organe de concertation local garde d’enfants

Commission communale pour l’aménagement du territoire (GeCoRo)

Conseil de gestion de la bibliothèque

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 10 juin au plus tard, à l’adresse suivante: Administration communale de Wemmel, (à l’att. du Collège des Bourgmestre et Echevins), Avenue Dr. H. Follet 28, 1780 Wemmel. Exception : pour le GeCoRo, les candidatures peuvent encore être introduites jusqu’au 28 juin.