Rookstopprogramma in groep

uitgerooktBen je op zoek naar een rookvrij leven? Neem dan deel aan het rookstopprogramma dat het Lokaal Dienstencentrum EUREKA – OCMW Wemmel organiseren. De cursus start op 4 maart met een infomoment van 18.45 tot 20 uur en is vooral bedoeld voor mensen die in kansarmoede leven. Gedurende 16 weken gaan we samen aan de slag met een tabacoloog en een vormingswerker.

Het programma omvat acht rookstopsessies en acht tussensessies. Tijdens de tussensessies wordt er aandacht besteed aan een gezondere levensstijl en wordt er verder gewerkt aan een stevig groepsgevoel. Gedurende vier maanden wordt er wekelijks een sessie georganiseerd waardoor er meer aandacht kan zijn voor sociale ondersteuning dan in de reguliere rookstopprogramma’s. Daardoor kunnen de deelnemers een ruimer sociaal netwerk uitbouwen en steunfiguren vinden die hen helpen om de aangeleerde gezonde en rookvrije levensstijl vol te houden, ook na beëindiging van het programma. Om de motivatie van de deelnemers te verhogen en voldoende te kunnen aansluiten bij de leefwereld en vragen van de groep, worden de deelnemers ook actief betrokken in de samenstelling van het programma.

Locatie: Zowel het informatiemoment als de eigenlijke begeleiding vinden door in het lokaal dienstencentrum (Residentie Geurts, Blok A, eerste verdieping).

Het rookstopprogramma ‘Uitgerookt?’ is een organisatie van het  Lokaal Dienstencentrum Eureka – OCMW Wemmel in samenwerking met de Wemmelse huisartsen, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), de LOGO’s en de Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding (VRGT).

Meer info:
OCMW Wemmel – Lokaal Dienstencentrum Eureka – Lieve Verschueren (centrumleider): lieve.verschueren@wemmel.be of via 02 462 03 30
OCMW–voorzitter Armand Hermans: armand.hermans@wemmel.be