Regen wacht niet

Walter VansteenkisteOnze gemeente heeft vaak te kampen met wateroverlast en neemt hiervoor initiatieven. Jammer is wel dat de huidige LB-IC meerderheid te lang treuzelde om het bufferbekken aan te leggen aan de Verrieststraat.Daardoor is veel kostbare tijd verloren gegaan. Het uitvoeren van de aanleg van bufferbekkens in sneltempo is cruciaal, want regen wacht niet. Elke dag dat er geen bufferbekken is, is er één te veel.

Walter Vansteenkiste: ‘De werken die Aquafin al uitvoerde in Wemmel hebben hun weerslag op de water- beheersingproblematiek, maar zijn in eerste instantie uitgevoerd om afvalwater van regenwater te scheiden. Daardoor moet de gemeente ook initiatieven nemen, en dat gebeurt ook. Het waterpeil van de vijver Balcaen wordt verlaagd als extra buffer, aan de Amelvonnesbeek komt een bufferbekken, een extra buffer van de kasteelvijver aan het gemeentehuis moet absoluut worden uitgevoerd. Er zijn ook erosieplannen opgemaakt. Jammer is wel dat de huidige LB-IC meerderheid te lang treuzelde om het bufferbekken aan te leggen aan de Verrieststraat. Daardoor is veel kostbare tijd verloren gegaan. Ik hoop dat het er nog komt, want voor de aanleg van dat bekken is er een overeenkomst met verschillende eigenaars nodig. Het uitvoeren van de aanleg van bufferbekkens in sneltempo is cruciaal, want regen wacht niet. Elke dag dat er geen bufferbekken is, is er één te veel,’ aldus Vansteenkiste.

Bron: Het Nieuwsblad, 9 oktober 2012:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121008_00326815&_section=61292074&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb