Rattenverdelgingsactie in aantocht

ratten 2Op 26, 27 en 28 juni is er een rattenverdelgingscampagne op het grondgebied van de gemeente gepland. Tijdens deze campagne worden de ratten op het openbaar domein bestreden. Ook privé-personen die dit wensen kunnen gratis een beroep doen op de diensten van deze verdelgingsfirma.Iedereen kan zich hiervoor inschrijven bij de milieudienst en dit tot en met 26 juni. De verdelging bij privé-personen is gepland op 28 juni.

Meer info en inschrijvingen
Milieudienst
J. Vanden Broeckstraat 25
Tel. 02/462.05.60
milieu@wemmel.be

Version française

Dératisation

Les 26, 27 et 28 juin, une campagne de dératisation sera organisée sur le territoire de la commune. Cette campagne s’attaquera aux rats sur le domaine public. Les particuliers qui le souhaitent peuvent eux aussi recourir aux services de cette firme de dératisation. Il suffit de s’inscrire pour le 26 juin au plus tard auprès du Service Environnement. La dératisation auprès des particuliers est prévue le 28 juin.
 
Plus d’infos et inscriptions
Service environnement
Rue J. Vanden Broeck 25
Tél. 02/462.05.60
environnement@wemmel.be