Raf en Monique, ook in politieraad

logo politie amowRaf De Visscher en Monique Van der Straeten (W.E.M.M.E.L), en Thierry Mombeek en Alain Stubbe (LB) zijn verkozen als leden van de politieraad in de zone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel (AMOW).

In de meergemeentezones wordt een politieraad opgericht. Een belangrijk gedeelte van de bevoegdheden van de gemeenteraden (niet allemaal) zijn overgeheveld naar de politieraad in een meergemeentezone. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen. In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone.

Meer info over de politiezone AMOW vind je op de website http://www.lokalepolitie.be/5408/home.html

Version française

Raf et Monique, également dans le Comité de la Police

Raf De Visscher et Monique Van der Straeten (Liste W.E.M.M.E.L), et Thierry Mombeek et Alain Stubbe (LB) ont été élus dans le Comité de la Police de la zone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel (AMOW).

Dans le zones où la Police couvre plusieurs communes, il est prévu que la Police ait une Commission. Dans ces zones, une partie importante des compétences du Conseil Communal est transférée au Conseil de la police. En raison du fait que cette zone qui couvre plusieurs communes est une personne morale,  il est prévu que la Commission de la Police puisse gérer et organiser la Police locale. Le Comité de la Police a des compétences en matière de budget, de formation et de nomination du personnel. Le Comité de la Police est constitué de Conseillers communaux émanant des communes faisant partie de zone en question.