Raadsleden bezoeken gemeentediensten

groepsfoto rondleiding gemeentehuis13 gemeenteraadsleden namen op 18 februari deel aan een rondleiding langs de gemeentediensten. De focus lag op de infrastructuur, de werking van de diensten en een kennismaking met het personeel. Het initiatief werd georganiseerd in samenwerking met de gemeentesecretaris, de gemeentelijke administratie en gemeenteraadsvoorzitter Monique Van der Straeten.

De raadsleden trokken samen naar het Gemeentelijk Administratief Centrum (GAC) in de Vandenbroeckstraat, het Arsenaal, het schooldomein van de gemeentelijke basisschool, het containerpark op de site Balcaen, het kinderdagverblijf in de Prins Boudewijnlaan, de bibliotheek, de sporthal en het gemeentehuis. De rondleiding werd afgesloten met een kleine drink in het gemeentehuis. De bedoeling van de exploratietocht was om de voeling met de werkvloer te verhogen. Het werkbezoek zal de raadsleden de komende weken, maanden en jaren zeker helpen op een gefundeerde wijze beslissingen te nemen.

Namen deel aan de rondleiding (van links naar rechts op de foto):

Thierry Mombeek (LB), Steve Goeman (WEMMEL), Wies Herpol (WEMMEL), Vincent Jonckheere (LB), Michèle Laemont (LB), Raf De Visscher (WEMMEL), Christine Lemmens (LB), Monique Froment (WEMMEL), Monique Van der Straeten (WEMMEL), Walter Vansteenkiste (WEMMEL), Marcel Van Langenhove (WEMMEL), Veerle Haemers (WEMMEL) en Jan Verhasselt (WEMMEL)

Version française

Les membres du Conseil Communal visitent les Services Communaux

Les membres du Conseil Communal visitent les Services Communaux  Le 18 février dernier 13 membres  du Conseil Communal ont visité les services communaux. L’accent était porté sur les infrastructures, l’exploitation des services et une présentation du personnel. L’initiative a été organisée en collaboration avec le Secrétaire Communal, l’administration communale et la Présidente du Conseil Communal Monique Van der Straeten.

Les membres du Conseil, ont visité le Centre Administratif Communal (CAC) rue  Vandenbroeck, l’Arsenaal, le domaine de l’école primaire communale, la déchèterie sur le site  Balcaen, la crèche située à l’Avenue Prince Baudouin, la bibliothèque, la salle de sport et la maison communale. La visite s’est clôturée avec le verre de l’amitié à la maison communale.

Ont participé à cette visite (de gauche à droite sur la photo):
Thierry Mombeek (LB), Steve Goeman (WEMMEL), Wies Herpol (WEMMEL), Vincent Jonckheere (LB), Michèle Laemont (LB), Raf De Visscher (WEMMEL), Christine Lemmens (LB), Monique Froment (WEMMEL), Monique Van der Straeten (WEMMEL), Walter Vansteenkiste (WEMMEL), Marcel Van Langenhove (WEMMEL), Veerle Haemers (WEMMEL) en Jan Verhasselt (WEMMEL)