Provincie wil meer rijstroken op de Ring

De provincie Vlaams-Brabant heeft aan de Vlaamse regering laten weten dat ze pleit voor bijkomende rijstroken op de Brusselse Grote Ring, dit om een ontdubbeling van doorgaand en bestemmingsverkeer te kunnen realiseren. Anderzijds vraagt de provincie om ook in te zetten op flankerende maatregelen, zoals een verdere uitbouw van openbaar vervoer en fietsverbindingen. Inmiddels is er ook een plan voorgesteld om bijkomende tramverbindingen tussen de Vlaamse Rand en Brussel te realiseren. Het valt wel af te wachten wat er effectief wordt gerealiseerd, want er is al veel meer geschreven over de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel dan uitgevoerd….

Het Nieuwsblad, 29 januari 2013