Protest tegen vliegroutes

In een brief aan minister-president Kris Peeters doen de gemeenten Wemmel, Meise en Grimbergen hun beklag over de plannen van Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, Melchior Wathelet om de vliegroutes te herschuiven. Een deel van de vluchten zou zich concentreren boven de Brusselse Kanaalzone en de rest boven de Ring en nabijgelegen dichtbevolkte zones, wat volgens de drie gemeentebesturen niet kan.

In de brief benadrukken de drie gemeenten dat ze zich niet kunnen vinden in de plannen van staatssecretaris Wathelet om een deel van de vluchten te concentreren boven de Brusselse Kanaalzone en de rest boven de Ring. “De Ring is een dichtbevolkte zone die niet gebaat is bij dergelijke maatregel. Bovendien is een concentratie van vliegverkeer boven dichtbevolkt gebied in strijd met het luchthavenakkoord van 2010”, argumenteren de gemeentebesturen in de brief. Wemmel, Meise en Grimbergen vragen dan ook dat minister-president Peeters de plannen alsnog blokkeert en elke nieuwe poging tot concentratie en verschuiving van vliegcorridors nauwgezet zal opvolgen en veroordelen.

Bron: Het Nieuwsblad, maandag 6 augustus 2012