Politiek akkoord over mandaten (Het Nieuwsblad)

SONY DSCIn Wemmel hebben de twee grote politieke fracties Lijst Burgemeester en Lijst Wemmel een politiek akkoord bereikt over de verdeling van mandaten en is ook een akkoord over het beleidsplan bijna rond. Vansteenkiste blijft (waarnemend) burgemeester.

Wemmel zat na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar in een politieke impasse. De Lijst van Burgemeester Chris Andries behaalde net als de Lijst Wemmel twaalf zetels. Het UF behaalde één zetel. Maar een politiek akkoord bleek door grote verdeeldheid binnen de Lijst Burgemeester niet mogelijk te zijn. Vandaag liggen de kaarten anders.

Afspraken
Waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL): ‘Het vertrouwen werd bevestigd tijdens de tweede gemeenteraad dit jaar waarbij twee kandidaten van onze lijst (Monique Van der Straeten en Raf De Visscher, nvdr) elk drie jaar verkozen zijn met steun vanuit de Lijst Burgemeester (LB) tot voorzitter van de gemeenteraad. Wij hebben nu duidelijke afspraken gemaakt met LB over de mandaten. Er worden er op de gemeenteraad donderdag (vandaag, nvdr). twaalf verdeeld’, aldus Vansteenkiste.

En die mandaten worden volgens Vansteenkiste netjes verdeeld tussen Lijst Wemmel en de Lijst Burgemeester. In faciliteitengemeenten zoals Wemmel wordt het schepencollege rechtstreeks verkozen, en zijn er drie schepenen voor LB en twee voor Lijst WEMMEL, waarvan Vansteenkiste is aangeduid als waarnemend burgemeester. Dan rest alleen de vraag wie de komende zes jaar effectief burgemeester zal zijn.

Meerderheid
Vansteenkiste: ‘Voor wat de burgemeester betreft, hebben we van in het begin gezegd dat we eerst zouden werken aan een duidelijk beleidsakkoord’, zegt Vansteenkiste. ‘Dat is nu zo goed als rond. Daaruit zal de benoeming van de burgemeester voortvloeien. Voorlopig is het zo dat de laatste drie jaar burgemeester toekomen aan Lijst Wemmel. De eerste drie jaar kwamen toe aan Lijst Burgemeester. Omdat er tot hiertoe geen kandidaat vanuit LB is voor die eerste drie jaar, moeten we ervan uitgaan dat die eerste drie jaar als waarnemend door mezelf worden ingevuld. Maar ik blijf zoeken naar een meerderheid voor een benoemde burgemeester. Ik denk dat we er wel uit komen, maar het kan nog wat tijd vergen.’, aldus Vansteenkiste.

Chris Andries (LB) haalde bij een eerste stemming op 2 januari over het burgemeesterschap acht stemmen vanuit zijn eigen lijst, waardoor Walter Vansteenkiste met 12 op 25 stemmen waarnemend burgemeester werd. Vermits er geen nieuwe kandidaat-burgemeester is van LB om de eerste drie jaar te zetelen in plaats van Vansteenkiste, zal de Lijst Wemmel zes jaar Walter Vansteenkiste als burgemeester mogen leveren. Hoe lang die precies waarnemend zal zijn, voordat hij kan benoemd worden, hangt af van verdere besprekingen tussen beide lijsten.

Het Nieuwsblad, 28 februari 2013