Plots geen geld meer voor bufferbekken

De LB-IC-meerderheid heeft het budget voor de aankoop van gronden voor de aanleg van een bufferbekken geschrapt ‘omdat er van Natuur en Bos geen toelating is voor een bekken’. Volgens lijst W.E.M.M.E.L is een bekken wel mogelijk.

Tijdens de overstromingen van 18 en 23 augustus vorig jaar werd Wemmel zwaar getroffen. De gemeente kreeg 370 schadegevallen binnen, goed voor ruim 5 miljoen euro. Eén van de gebieden die het zwaarst getroffen werd, was de Kaasmarkt, waar tientallen woningen onder liepen.

Precies om zo’n overstromingen tegen te gaan, bouwde de gemeente jaren geleden verder stroomopwaarts aan de Hugo Verrieststraat al een bufferbekken, goed voor 6.500m3. Aanvankelijk was het plan om er een tweede bufferbekken aan te leggen, maar LB-IC besliste het budget van 25.000 euro voor de aankoop van de gronden te schrappen.

Schepen van Waterbeheersingswerken Roger Mertens (IC-cd-h): ‘Het is onzinnig om gronden te kopen waar we niets mee kunnen doen. We krijgen van Natuur en Bos geen toelating om daar een bufferbekken aan te leggen. Vandaar dat we het budget schrapten. Ik zou niets liever willen dat er een bufferbekken komt’, aldus Mertens.

Volgens Walter Vansteenkiste (WEMMEL) is er meer aan de hand: ‘De meerderheid heeft die 25.000 euro geschrapt om de begroting op te smukken en om camera’s te kunnen aankopen. De gemeente gaat zwaar in het rood en moet overal zo veel mogelijk besparen. Een andere reden die LB-IC niet wil aanhalen, is dat er belangen gemoeid zijn met de plaats waar het tweede bufferbekken zou komen. Sommige omwonenden zien dat bekken daar niet graag komen.’

‘Dat Natuur en Bos helemaal geen toelating zou geven, is onjuist. Het is nog in volle onderhandeling. Als het spaarbekken van Natuur en Bos er niet in zijn huidige vorm mag komen, maar een kleinere buffering wel mogelijk is, dan blijft het voor ons de moeite om ervoor te gaan. Elke emmer water die gebufferd wordt, is er één die niet in de huizen kan lopen’, aldus Vansteenkiste.

Roger Mertens: ‘Dat element van die belangen, zijn – in een verkiezingsjaar – politieke spelletjes. Daar weet ik niets van. Het gaat om een politieke beslissing. Natuur en bos heeft negatief advies gegeven, vandaar onze beslissing.

Paul David van Natuur en Bos: ‘We zijn nog in onderhandeling met de gemeente en stellen voor om de dijken van de eerste buffer te verhogen. Het gaat om parkzone en dan moet er ook een park worden aangelegd. Er is daarbij waterbuffering mogelijk, maar één groot spaarbekken kan niet. We bespreken dit verder met de gemeente.’

De gemeente onderhandelt ook met de hogere overheid voor de aanleg van een bufferbekken op het grasveld voor het gemeentehuis. Ook de ontdubbeling van de riolering in de Guido Gezellestraat en Rodenbachlaan moet overstromingen tegengaan.

 Bron Het Nieuwsblad: 23 april 2012