Park en kerkomgeving krijgen nieuw kleedje

Het park, de omgeving van de kerk en het hele gebied rond het gemeentehuis van Wemmel worden de komende jaren groener én autoluw. Kostprijs van het project dat maar liefst 20 jaar zal aanslepen: 3 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Wemmel liet een zogenaamd landschapsbeheerplan opstellen voor het park in het centrum van de gemeente. Dat plan omvat de beschermde landschappen van de Sint-Servaaskerk met het omliggende kerkhof en zijn omheiningsmuur en ook het kasteel met zijn onmiddellijke omgeving.

‘De Vlaamse overheid zal het hele project zal begeleiden en subsidiëren’, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Herman Vander Voorde (CD&V-Wemmel). ‘De facelift van het historisch centrum en de omgeving van het gemeentehuis kost 3 miljoen euro. De werkzaamheden zullen maar liefst twintig jaar in beslag nemen en worden voor 90 procent door de Vlaamse overheid betaald.’

De eerste fase, die over een tweetal jaar zou moeten beginnen, pakt de omgeving van de kerk aan. Daar zal de kerkmuur, die omwille van stabiliteitsproblemen gestut wordt, vervangen worden door een open structuur met veel aandacht voor groen. Twee derde van de parkeerplaatsen zal er sneuvelen. Het centrum krijgt zijn oorspronkelijke functie terug.

Zone 30

De kerkomgeving wordt autoluw met aandacht voor de zwakke weggebruiker én er komt een zone 30. Het aantal parkeerplaatsen dat aan de kerk verloren gaat, komt er weer bij in de Pastoriestraat. Daar worden langs beide kanten van de straat parkeerplaatsen ingericht die loodrecht staan ten opzichte van de stoep. De straat wordt ook verbreed.

De eerste fase omvat ook de waterbuffering op de weide voor het gemeentehuis. Daar komt een open beek waar de Reekbeek wordt opgevangen. Er wordt ook een speelweide aangelegd. ‘Voor het gemeentehuis wordt in een volgende fase een lange esplanade aangelegd, die vertrekt van aan de Kaasmarkt’, vertelt de schepen nog. De Folletlaan voor het gemeentehuis wordt autoluw. Alleen bij speciale evenementen zal er nog verkeer mogelijk zijn.

Van aan de Maalbeeklaan zal je zo de kerk kunnen zien. Het park achter het gemeentehuis krijgt een volledig nieuw kleedje. Het eiland op de vijver zal opnieuw een wandelweg krijgen en wordt weer bereikbaar voor het publiek, nadat het meer dan dertig jaar werd afgesloten. Het groen, de paden en het groentheater achter het gemeentehuis worden ook heraangelegd.

‘De plannen worden nauwgezet opgevolgd door de Vlaamse overheid, die alleen subsidieert als de plannen strikt worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de beheerscommissie’, aldus nog Vander Voorde.

Bron: Het Nieuwsblad, donderdag 7 juni 2012