Opvang in sporthal na zware brand

Na de brand in het sportcentrum van Jette, zaten sportclubs en opvanginitiatieven voor kinderen tijdens de vakantie met de handen in het haar. Maar buurgemeente Wemmel is solidair en wil tijdelijk een noodoplossing bieden met de eigen sporthal.

‘Verantwoordelijke Daniël Huybrechts, die de huur en gebruik van de Wemmelse sporthal coördineert, kreeg naar aanleiding van de brand in de Jetse sporthal plots heel wat vragen uit Jette om gebruik te kunnen maken van de Wemmelse sporthal’, zegt voorzitter Walter Vansteenkiste (WEMMEL, Onafh.) van de vzw Wemmel Sport.

‘Door de brand is de Jetse sporthal vernield en dreigt de buitenschoolse kinderopvang in Jette in het water te vallen. Daar zijn voor negen weken vierduizend kinderen ingeschreven, van wie tien procent afkomstig is uit Wemmel.

Ook heel wat sportclubs uit Jette dreigen niet meer te kunnen trainen of uit de competitie te worden geschrapt omdat ze geen sporthal meer hebben.

Omdat de vzw Wemmel Sport enkel nog lopende zaken afhandelt in afwachting van de vereffening, stapte schepen van Sport Marcel Van Langenhove naar het college van burgemeester en schepenen. Dat gaf principieel toestemming om onze buurgemeente te helpen. De beslissing moest heel snel worden genomen want de vakantieopvang start al volgende week.’

‘Om de kinderopvang uit Jette toch te kunnen laten doorgaan in onze sporthal, hebben we geschoven met de uurroosters. Ook sportclubs uit Jette zullen hier tijdelijk terecht kunnen. Al dertig clubs kunnen gebruik maken van de Wemmelse sporthal, maar dat aantal zakt wat in de zomer, en zo konden we ook Jetse clubs helpen.’

‘Ook pingpongclub Hurricane deelt nu tijdelijk tafels met de Jetse pingpongclub, op dagen dat de pingpongzaal normaal niet wordt benut.

Wat de kinderopvang betreft, zal de Wemmelse sporthal negen weken overdag door de Jetse vzw kunnen worden gebruikt. De gemeente Jette zal personeel ter beschikking stellen om de werking, onderhoud en veiligheid in onze sporthal te kunnen garanderen. Er zullen ook bussen worden ingelegd om de kinderen van Jette naar Wemmel te brengen.’

‘De Wemmelse kinderen komen zelf naar de sporthal voor de opvang. Het gaat om een geval van overmacht. Mocht Wemmel ooit zelf met zo’n probleem zitten, dan hopen we dat ook andere gemeenten ons zouden helpen’, besluit Vansteenkiste.

Bron: Het Nieuwsblad, woensdag 27 juni 2012