Omruilen kiesbrieven – Beslissing college van 12 september

Het gemeentebestuur van Wemmel zal bij de gouverneur ongeveer 2.000 blanco brieven aanvragen die op de dag van de verkiezingen in het kiesbureau op vraag kunnen worden ingevuld en ingewisseld. Zo kunnen Franstaligen de door gouverneur opgestuurde Nederlandstalige kiesbrieven de dag zelf inruilen tegen een exemplaar in hun taal. Het college respecteert hiermee de taalwetgeving én gaat in op de door kabinet en gouverneur aangereikte oplossing. Lijst W.E.M.M.E.L is tevreden dat hierbij rekening wordt gehouden met de wettelijke bepalingen van de hogere overheid. Verkiezingen, die de hoogmis van de democratie zijn, moeten altijd op een correcte en wettelijke manier verlopen en dus ook zo worden georganiseerd.

De beslissing van het college kwam er als reactie op het feit dat de gouverneur ditmaal zelf de oproepingsbrieven aan de inwoners van de faciliteitengemeenten opstuurde. Normaal is het gemeentebestuur hiervoor zelf verantwoordelijk. Omdat de oproepingsbrieven steeds voor veel commotie zorgen, was minister Bourgeois de gemeentebesturen deze keer te snel af.

Walter Vansteenkiste
Lijsttrekker gemeenteraad – Lijst W.E.M.M.E.L

Meer hierover vindt u hier:
destandaard.be (11 september 2012)