OCMW’s willen één groot energiefonds

De OCMW ‘s pleiten voor de afschaffing van het federale Stookoliefonds en de oprichting van één groot energiefonds. Dit energiefonds moet de OCMW ‘s toelaten om hulp op maat te bieden, waarbij het niet uitmaakt of een cliënt verwarmt met stookolie of aardgas. Ook lijst W.E.M.M.E.L kan zich hierin vinden.

Het huidige versnipperde beleid dwingt de hulpverlening nu om mensen in hokjes te plaatsen: het OCMW moet mensen anders behandelen naargelang ze stookolie of aardgas verbruiken, terwijl hun problemen dezelfde zijn. Nochtans zijn heel wat mensen in een kwetsbare positie vaak huurders die niet zelf kiezen met welke energiebron ze verwarmen. Verder vergt de huidige regeling op de stookoliepremies te veel administratie. Bovendien roept het een beeld op van OCMW ‘s als geldautomaat voor mensen met de juiste energiebron, het juiste statuut en het juiste inkomen. Dit gaat geheel voorbij aan de missie om in te spelen op de concrete problemen. Eerder liet het Stookoliefonds ook uitschijnen dat het de –naar eigen schatting- 130.000 stookoliepremies zelf behandelt, daar waar dit enkel en alleen de verdienste is van de OCMW ‘s. De taak van het Stookoliefonds is nu beperkt tot de terugbetaling van de uitbetaalde premies aan de OCMW ‘s.

Bron: www.vvsg.be