OCMW-voorzitter Armand Hermans officieel benoemd!

armand hermans buitenfotoBij beslissing van de Vlaamse Regering van 26 maart 2013 werd Armand Hermans (W.E.M.M.E.L) als OCMW-voorzitter benoemd op basis van het unaniem voorstel van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (6 raadsleden lijst W.E.M.M.E.L, 4 raadsleden LB en 1 raadslid UF) uitgebracht in zitting van 7 januari. De voorzitter legde de eed af in handen van de provinciegouverneur op woensdag 3 april 2013. 

Op gemeentelijk vlak blijft de situatie in Wemmel voorlopig ongewijzigd. Walter Vansteenkiste (lijst W.E.M.M.E.L) blijft waarnemend Burgemeester.

Version française

Nomination officiel du Président CPAS à Wemmel 

Basé sur la décision unanime du Conseil d’Aide Social le 7 janvier 2013 (6 conseillers liste WEMMEL, 4 conseillers LB et 1 conseiller UF) le Gouvernement Flamand en séance du 26 mars 2013 a nommé Monsieur Hermans Armand (liste WEMMEL) comme Président du CPAS de Wemmel. Le serment entre les mains du Gouverneur Provincial a eu lieu le 03 Avril 2013.

Au niveau communal la situation reste inchangée  avec Walter Van Steenkiste (liste WEMMEL) comme Bourgmestre faisant fonction.